Ezetrol

Ezetrol

Ezetrol tillhör de kolesterolsänkande läkemedlen. Det är läkemedel som reglerar blodfettet, som sköter om att kolesterolnivån sänks. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Ezetrol?

Ezetrol tillhör de kolesterolsänkande läkemedlen. Det är läkemedel som reglerar blodfettet, som sköter om att kolesterolnivån sänks.

Hur verkar Ezetrol?

Det verksamma ämnet i medicinen är ezetimib. Det verkar i tarmen och hämmar där upptagningen av kolesterol ur födan och sänker på så sätt kolesterolhalten i blodet. Kolesterol är ett ämne som kroppen använder för att hantera fett och föra det genom kroppen. Fetter är viktiga för kroppens energiförsörjning. Vid för mycket kolesterol kan den avlagras mot insidan av blodkärlen, så att de blir trängre eller blir förstoppade. En för hög kolesterol- eller fetthalt i blodet kan vara ärftlig, men den kan också uppstå genom att kroppen producerar för mycket eller att man äter alltför fett.

Vad används Ezetrol för?

Denna medicin används vid en för hög kolesterolhalt eller en kombination av för mycket kolesterol och för mycket fett i blodet. Även människor med en förhöjd risk att få hjärt- och kärlsjukdomar har fördel av behandlingen.

Eventuella biverkningar

Förutom den önskade effekten kan denna medicin ge biverkningar. Följande biverkningar kan uppträda.

  • reaktioner av överkänslighet
  • höjning av blocksockerhalten
  • huvudvärk, trötthet

Punkter att uppmärksamma

Du bör inte använda denna medicin om du lider av en leveråkomma. Stoppa direkt med behandlingen och ta kontakt med en läkare om du får besvär av följande symptom: svullnad i ansiktet, svår muskelvärk, feber eller blåsbildning / allvarliga hudutslag. Vissa läkemedel kan ha växelverkan. Denna typ av interaktion kan minska effektiviteten av det ena eller båda läkemedlen. Läs alltså före användningen uppmärksamt igenom bipacksedeln och om du är under läkarbehandling bör du uppge användningen av Ezetrol.

Dosering och tillämpning

Innan du börjar med behandlingen bör du följa en kolesterolsänkande diet. Denna ska fortsättas under behandlingen. Den brukliga startdosen är 10mg en gång om dagen. Tabletterna ska intas hela med en klunk vatten och kan intas när som helst på dagen, med eller utan föda. Försök dock inta tabletten varje dag på samma tidpunkt. Resultatet kan ses först vid en blodundersökning. Det är dock viktigt att inta medicinen dagligen, bara då kan den önskade effekten uppnås.

Graviditet och amning

Om du är gravid, vill bli gravid eller ammar, rådfråga då alltid en läkare innan du använder Ezetrol. Det är möjligt att medlet är skadligt för det ofödda barnet eller så kan det verksamma ämnet komma i bröstmjölken.