Famvir famciclovir

Famvir (famciklovir)

Famvir är ett antiviralt läkemedel. Det verksamma ämnet famciklovir motverkar vissa typer av herpesvirus, såsom herpes zoster och herpes simplex. Famvir är ett receptbelagt läkemedel. Mer Information

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Famvir 125mg 10 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.532,60 SEK

Famvir 250 mg 15 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.723,21 SEK

Famvir 500mg 14 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

5.853,15 SEK
Patientinformation

Vad är Famvir (famciklovir)?

Famvir är ett antiviralt läkemedel. Det verksamma ämnet famciklovir motverkar vissa typer av herpesvirus, såsom herpes zoster och herpes simplex. Famvir är ett receptbelagt läkemedel.

Vad används medicinen för?

Läkare föreskriver Famvir för behandling av åkommor som förorsakas av herpes zoster- eller herpes simplexviruset, såsom:

 • Herpes genitalis, en sexuellt överförbar åkomma kännetecknad av bulor, klåda och en svidande känsla på och runt könsorganen.
 • Bältros, ett anfall av klåda och smärta på ett visst ställe av huden, ofta på en sida av överkroppen. I ett senare stadium kan huden bli röd och blåsor uppstå.

Famvir sköter om att viruset inte kan sprida sig, så att anfallet stoppas. Famvir kan också användas preventivt för att förebygga ett anfall av viruset, t.ex. vid människor med nedsatt motståndskraft eller om det är fråga om en mycket ofta återkommande infektion.

Hur använder man Famvir (famciklovir)?

Inta Famvir så fort som du märker de första symptomen på smitta. Svälj tabletterna med lite vätska. Det kan du göra före, under eller efter maten. Det är viktigt att avverka kuren helt och hållet. Stoppar du tidigare med att inta medicinen, då kan besvären komma tillbaka.

Dosering

Om inte en läkare avgör annorlunda, är de vanliga riktlinjerna för doseringen av Famvir som följer. Vid behandling av det första anfallet av herpes genitalis:

 • Vuxna: under fem dagar tre gånger dagligen 1 tablett à 250 mg.

Vid behandling av ett följande anfall av herpes genitalis:

 • Vuxna: under fem dagar två gånger dagligen 1 tablett à 125 mg.

För att förebygga ett anfall av herpes genitalis:

 • Vuxna: två gånger dagligen 1 tablett à 250 mg under den föreskrivna perioden.

För behandling av bältros:

 • Vuxna: under 7 dagar tre gånger dagligen 1 tablett à 500 mg.

Har du nedsatt immunförsvar, då gäller en avvikande doseringsrekommendation. Famvir är inte lämplig för barn under 18 år. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Under behandlingen med Famvir kan du ibland uppleva biverkningar, såsom:

 • Huvudvärk;
 • Mag- tarmbesvär, såsom illamående och kräkning;
 • Sömnighet eller yrsel;
 • Hudutslag.

Ta kontakt med en läkare om du får mycket besvär av dessa eller andra biverkningar. En fullständig översikt över möjliga biverkningar kan du finna i bipacksedeln.

När ska du inte använda detta läkemedel?

Famvir är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för famciklovir eller ett av de använda hjälpämnena.

Överlägg med en läkare om användningen av Famvir om du lider av njur- eller leverproblem, eller om ditt immunförsvar är försvagat. Famvir kan ha en växelverkan med andra mediciner. I bipacksedeln kan du läsa vilka läkemedel det är fråga om. Uppge till din läkare vilken medicinering du använder.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Famvir under en graviditet eller om du ammar, om inte en läkare råder annorlunda. Har du besvär av biverkningar som yrsel eller sömnighet, delta då inte i trafiken. Det finns ingen varning vad beträffar användningen av alkohol.