Femodette (Harmonet)

Femodette (Harmonet)

Femodette är ett preventivpiller. Dess aktiva ämnen etinylestradiol och gestoden förhindrar att graviditet uppstår. Detta preventivpiller är receptbelagt. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Femodette (Harmonet)?

Femodette är ett preventivpiller. Dess aktiva ämnen etinylestradiol och gestoden förhindrar att graviditet uppstår. Detta preventivpiller är receptbelagt.

Vad används medicinen för?

Preventivpiller tillhör (vid noga användning) de mest pålitliga p-medlen. Hormonerna i Femodette (Harmonet) hämmar ägglossningen och ser därutöver till att slemproppen i livmodermunnen blir tjockare och att det är svårt för ägg att fastna på livmoderväggen. Därmed blir det nästintill omöjligt för en graviditet att uppstå. Ytterligare en fördel med att ta detta preventivpiller är att ingen riktig menstruering uppstår, utan istället en mild avsöndringsblödning. Läkare ordinerar därför Femodette även vid menstruationsstörningar såsom omåttlig blödning eller svår mensvärk.

Hur använder du Femodette (Harmonet)?

Femodette är ett enfaspiller. En karta har 21 piller. Ta dagligen 1 tablett vid en fast tidpunkt. Därpå följer en stoppvecka under vilken bortfallsblödningen kommer igång. Efter sju dar inleds en by cykel; då påbörjas nästa karta Femodette. Glömmer du att ta ett piller, har du kräkt eller besvärats av vattning diarré efter att ha tagit Femodette är detta preventivmedel mindre pålitligt. Läs i bipacksedeln om hur du isåfall behöver gå tillväga.

Dosering

Femodette (Harmonet) kommer i förpackningar med tre kartor med 21 piller vardera. Detta pillers gängse dosering är följande:

 • 1 tablett dagligen under tre veckor. Ta därpå inget piller under sju dar. Inled därefter en ny cykel.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Fastän Femodette (Harmonet) oftast tas problemfritt kan man när man tar detta piller drabbas av biverkningar, exempelvis:

 • Bukbesvär;
 • Ömmande eller spända bröst;
 • Genombrottsblödning;
 • Att fukt kvarhålls;
 • Huvudvärk/migrän.

Biverkningarna är oftast tillfälliga och försvinner inom någon vecka efterhand som kroppen vänjer sig vid hormonerna. Kontakta läkare ifall du drabbas av långvariga eller svåra biverkningar. Läs igenom bipacksedeln i förväg. I den står det blandannat nämnt att Femodette medför en ökad risk för trombos och vissa sorters cancer.

När får du inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Femodette (Harmonet) är inte lämpat för alla. Ta inte detta preventivpiller ifall du:

 • Är överkänslig mot etinylestradiol, gestoden eller annat förekommande hjälpämne;
 • Har (haft) trombos;
 • Har drabbats av hjärninfarkt eller hjärtattack eller varsel om dessa;
 • Lider eller har lidit av koaguleringsstörningar, migrän med domningar, allvarlig leveråkomma, bukspottkörtelinflammation eller hormonkänslig cancer.
 • Lider av vaginala blödningar av okänd orsak.

Rådfråga läkare ifall du lider av andra hälsoproblem. Läkaren vet om det är säkert för dig att ta Femodette. Femodette kan påverka andra mediciners effekt (eller tvärtom). Därför är det viktigt att  vid en läkarkonsultation alltid uppge vilka andra mediciner eller näringsersättninger man tar så att läkaren kan bedöma det påverkar medicinen. I bipacksedeln står mer i detta ämne.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Femodette ska inte tas under graviditet eller amning. Det finns inga anmärkningar gällande trafiklämplighet eller alkoholintag. OBS: Harmonet är en annan benämning på Femodette (UK), men innehåller samma aktiva ämnen som Femodette (UK).