Fultium-D3

Fultium-D3

Fultium-D3 är ett vitaminpreparat. Dropparna och kapslarna innehåller D3-vitamin (kolekalciferol) – ett ämne som blandannat är viktigt för kalcium- och fosfatupptaget ur föda. Mer Information

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Fultium-D3 800 IE 30 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

663,79 SEK

Fultium-D3 800 IE 90 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

782,43 SEK

Fultium-D3 2740 IE/ml droppar 25 ml + Konsultation + Serviceavgift

779,37 SEK

Fultium-D3 3200 IE 30 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

856,08 SEK

Fultium-D3 3200 IE 90 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

1.635,44 SEK

Fultium-D3 20.000 IE 15 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

963,47 SEK

Fultium-D3 20.000 IE 30 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

1.314,29 SEK

Vad är Fultium-D3?

Fultium-D3 är ett vitaminpreparat. Dropparna och kapslarna innehåller D3-vitamin (kolekalciferol) – ett ämne som blandannat är viktigt för kalcium- och fosfatupptaget ur föda. 

Vad används denna medicin för?

D3-vitamin finns i särskilda födoämnen, exempelvis fet fisk och margarin. Dessutom skapar huden D-vitamin när den utsätts för solljus. Vissa människor får inte tillräckligt med D-vitamin. Kanske äter de för lite D-vitaminrik mat eller är sällan utomhus. Även gravida kvinnor, barn yngre än fyra år och äldre löper större risk för D-vitaminbrist. Brist på D-vitamin kan orsaka vissa besvär, såsom muskelkramp, muskelsmärta, benont eller benskörhet (osteoporos). Fultium-D3 drygar ut D-vitaminhalten och förebygger dessa besvär.

Hur tar man Fultium-D3?

Fultium-D3 finns tillgängligt som både kapslar och droppar. Svälj kapslarna otuggade med tillräckligt med vatten. Dropparna kan eventuellt blandas med en skopa vatten, fil eller annan vätska. Fultium-D3 kan tas vid valfri tid på dan.

Dosering

Läkare vet hur länge medlet behöver tas, samt i vilken dos. De gängse doseringsriktlinjerna (beroende på vitaminbristens grad och på ålder) är:

  • Vuxna och barn äldre än 12 år: 1 till 4 kapslar ELLER 6 till 60 droppar om dan.
  • Barn på mellan 2 till 11 år: 6 till 30 droppar om dan.
  • Barn på mellan 0 till 2 år: 6 till 15 droppar per dag.

Läkare kan efter några veckor besluta om att ändra doseringen till en underhållsdosering. Kapslarna är olämpliga för barn yngre än 12 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Oftast tas Fultium-D3 problemfritt, men ibland kan bland andra följande biverkningar uppstå:

  • Alltför hög kalciumhalt i blodet. Detta märks på symptom såsom minskad aptit, magknip, förstoppning, stark törst eller muskelsvaghet;
  • Alltför hög kalciumhalt i urinen;
  • Hudutslag på grund av överkänslighet (sällsynt).

Den som drabbas av biverkningar bör rådfråga läkare, även om det rör sig om biverkningar som inte står nämnda i bipacksedeln.

När får man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Fultium-D3 lämpar sig inte för alla. Ta inte detta vitaminpreparat:

  • Vid överkänslighet mot D-vitamin eller annat förekommande hjälpämne;
  • Vid för hög D-vitaminhalt i blodet;
  • Vid för hög kalciumhalt i blodet eller urinen;
  • Vid njursten eller svår njuråkomma.

Den som lider av andra hälsoproblem bör rådfråga läkare om det är lämpligt att ta Fultium-D3. Ange eventuellt annat medicinintag under beställningen. Vissa läkemedel (exempelvis laxermedel eller särskilda hjärtmediciner) har växelverkan med Fultium-D3.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör endast ta Fultium-D3 efter inrådan av läkare. Det finns inga anmärkningar rörande trafiklämplighet eller alkoholintag.