Fybogel Mebeverine

Fybogel Mebeverin

Fybogel Mebeverin innehåller de verksamma ämnena mebeverin och psylliumfibrer. Mebeverin är ett spasmolytikum: ett läkemedel som upphäver (tarm)kramper. Psylliumfibrer, också kända under namnet ispaghula, är malda fröskal av växtsorten Plantago (familj till grobladet). Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Fybogel Mebeverin?

Fybogel Mebeverin innehåller de verksamma ämnena mebeverin och psylliumfibrer. Mebeverin är ett spasmolytikum: ett läkemedel som upphäver (tarm)kramper. Psylliumfibrer, också kända under namnet ispaghula, är malda fröskal av växtsorten Plantago (familj till grobladet). Denna produkt kommer obearbetad i tarmarna, där den suger upp vatten och bildar slem. Avföringen blir på detta sätt mjuk och voluminös, och kan sedan lättare lämna kroppen.

Vad används den för?

Fybogel Mebeverin föreskrivs vid obstipation (förstoppning i tarmarna) och vid lättirriterat tarmsyndrom, en åkomma där patienten har besvär av tarmkramper och stolgångsproblem. Fybogel Mebeverin åstadkommer en mjukare avföring och verkar kramplösande, så att dessa symptom minskar eller upphör.

Hur använder man Fybogel Mebeverin?

Fybogel Mebeverin är ett pulver som man först måste lösa upp i ett glas kallt vatten. Rör om blandningen ordentligt och drick genast upp glaset. Du ska dricka flera glas med upplöst pulver per dag fördelat över dagen och vätskan ska alltid intas en halvtimme före måltiden. Se till att du dricker tillräckligt (minimalt 1,5 liter per dag): fibrerna i Fybogel Mebeverin suger upp extra vätska. Om du dricker för lite, får du bara mer besvär av obstipation. Har du glömt att inta Fybogel Mebeverin? Då kan du ändå göra det, om det inte nästan är tid för nästa dos.

Dosering

Fybogel Mebeverin kan fås i förpackningar med 10 portionspåsar. En portionspåse innehåller 3,5 gram psylliumfibrer och 135 mg mebeverin. Om inte en läkare föreskriver annorlunda, är den brukliga startdoseringen som följer:

  • vuxna och barn från 12 år: två gånger om dagen 1 portionspåse.

En Läkare avgör hur länge du ska använda detta medel. Fybogel Mebeverin är inte lämplig för barn under 12 år.

Biverkningar

Vid användningen av Fybogel Mebeverin kan biverkningar uppträda, fastän inte alla får besvär av dem. De biverkningar som har uppgetts, är bl.a.:

  • Magont, illamående, uppblåst känsla. Detta upphör för det mesta efter ett antal dagar.
  • Hudutslag på grund av överkänslighet för en av beståndsdelarna.

Rådfråga bipacksedeln för övriga biverkningar, varningar och kontraindikationer.

Graviditet/bilkörning/alkohol

Psylliumfibrer innehåller inte några skadliga ämnen och kan därför användas säkert under graviditet eller amning. Mebeverin kommer in i blodomloppet och bröstmjölken. Använd Fybogel Mebeverin därför alltid i samråd med en läkare om du är gravid eller vill bli det, eller när du ammar. Fybogel Mebeverin har inte något inflytande på din reaktionsförmåga. Det finns inga restriktioner vad beträffar livsmedel eller dryck i kombination med detta läkemedel.