Galvus

Galvus (Vildagliptin) är ett oralt läkemedel som används till att behandla personer med typ 2-diabetes. Det används till att reglera blodsockernivån, ofta i kombination med andra typer av blodsockersänkande läkemedel, såsom sulfonylurea och metformin. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Galvus? 

Galvus (Vildagliptin) är ett oralt läkemedel som används till att behandla personer med typ 2-diabetes. Det används till att reglera blodsockernivån, ofta i kombination med andra typer av blodsockersänkande läkemedel, såsom sulfonylurea och metformin.  

Hur fungerar Galvus? 

Hur tar man Galvus 

Galvus är ett receptbelagt läkemedel, och det är viktigt att du följer din läkares anvisningar. Svälj tabletterna med ett glas vatten. De kan tas med eller utan mat. 

Dosering 

En typisk dos är 50 mg om dagen. Försök att ta den vid samma tidpunkt varje dag. Om du har föreskrivits 100 mg om dagen, ta en 50 mg tablett på morgonen och den andra på kvällen. Om du missar en dos Galvus, ska den tas så snart du kommer ihåg. Ta inte en dubbel dos. 

Har Galvus några biverkningar? 

Precis som med alla läkemedel, är Galvus förknippat med vissa biverkningar.  

Vanliga symtom som kan förekomma efter att man har tagit Galvus inkluderar: 

  • Huvudvärk 

  • Viktökning 

  • Yrsel 

  • Svaghetskänsla  

När är det inte säkert att ta Galvus? 

Galvus är känt för att interagera med vissa andra läkemedel, så det är ytterst viktigt att upplysa din läkare om alla läkemedel som du tar, inklusive receptfria eller örtmediciner.  

Galvus är inte lämpligt för patienter med typ 2-diabetes, som även har lever- eller njurproblem, eller hjärtsvikt. Det är inte säkert för patienter med diabetiskt ketoacidos eller typ 1-diabetes. Det ska även undvikas om du har en känd allergi mot något av hjälpämnena som listas på förpackningens sida.  

Graviditet/Amning/Alkohol /Bilkörning  

Tala med din läkare om du är gravid, eller planerar att bli gravid medan du tar Galvus, eftersom det inte är lämpligt att ta under graviditeten. Det är ännu inte känt om Galvus kan överföras till bröstmjölken och påverka barnets hälsa.  

Medan du tar Galvus, är det viktigt att noga följa din dietists råd, i synnerhet beträffande alkohol. 

Det är säkert att köra och sköta tunga maskiner efter att ha tagit Galvus, även om försiktighet uppmanas om du erfar yrsel.