Gedarel

Gedarel

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Gedarel?

Gedarel är ett kombinerat oralt preventivpiller.

Hur fungerar denna medicin?

Gedareltabletter innehåller två aktiva beståndsdelar: etinylestradiol och desogestrel - båda syntetiska versioner av de naturliga kvinnliga könshormonerna östrogen och progestagen. Etinylestradiol är likamed östrogen och desogestrel likamed progestagen. Gedarel fungerar även som en imitation av en normal menstrueringscykel. Den dagliga hormondosen ser på tre sätt till att graviditet inte uppstår:

  • Den gör så att kroppen tror att ägglossning redan ägt rum, vilket förebygger ovulation.
  • Hormonerna påverkar skapandet av naturliga livmoderslemhinnor. Detta gör slemmet tjockare, så att sperma får det svårare att nå livmodern.
  • Livmoderslemhinnelagrets förändrade kvalitet hindrar implantering av en befruktad äggcell.

Vad används medicinen för?

Preventivpiller tas för att undvika graviditet. Att ta Gedarel kan resultera i en lättare, mindre smärtsam och mer regelmässig menstruering. Kvinnor med oönskade menstrueringsbesvär kan med fördel ta Gedarel.

Dosering och tillförsel

Ta en tablett om dan under 21 dar, varefter en paus på 7 dar tas. Under den perioden uppstår menstruering. Därefter påbörjas nästa karta, även ifall mindre blödningar ännu förekommer. Tabletterna är märkta efter veckodagarna. Börja ta pillret under menstrueringens första dag. Obs: Ta pillret vid samma tidpunkt varje dag. Oregelbundet intag kan ha negativ inverkan på preventivpillrets verkan.

Biverkningar

Hälsosamma och icke-rökande kvinnor löper i princip ingen risk för svåra biverkningar – men ibland kan biverkningar uppstå. Varar dessa längre än ett kvartal är det läge att kontakta läkare. Följande biverkningar kan uppstå efter att man tagit Gedarel: det finns låg risk för att man drabbas av genombrottsblödningar, förändrad vaginal utsöndring, illamående och kräkning. Att tänka på Preventivpiller skyddar inte mot sexuellt överförbara åkommor. Det är viktigt att ta reda på om Gedarel är rätt preventivmedel för just dig. Gedarel lämpar sig för de flesta hälsosamma, unga kvinnor – men ska inte tas under graviditet. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Alternativ medicin

Följande preventivpiller innehåller samma aktiva ämnen: Marvelon och Mercilon.