Gemfibrozil

Gemfibrozil

Gemfibrozil är ett läkemedel som sänker blodfetthalten. Dess aktiva ämne gemfibrozil är en såkallad fibrat: mediciner som påverkar triglyceridenhalten. Mer Information

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Gemfibrozil 300 mg 100 caps. + Konsultation + Serviceavgift

1.267,10 SEK

Gemfibrozil 600 mg 56 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.369,70 SEK

Vad är Gemfibrozil?

Gemfibrozil är ett läkemedel som sänker blodfetthalten. Dess aktiva ämne gemfibrozil är en såkallad fibrat: mediciner som påverkar triglyceridenhalten. 

Vad tas medicinen mot?

Denna medicin tas ifall blodet innehåller för många dåliga fetter, exempelvis LDL-kolesterol och trilyceriden. För hög blodfetthalt höjer risken för åderförkalkning och därmed även hjärt- och kärlsjukdomar. Gemfibrozil hjälper till att sänka antalet dåliga fetter så att risken minskar. Läkare ordinerar ofta denna medicin när andra kolesterolsänkande mediciner inte kan eller får tas.

Hur tas Gemfibrozil?

Ta tabletten en halvtimma innan måltid. Den som tar Gemfibrozil en gång om dan bör göra så på kvällen. Den som tar denna medicin två gånger om dan bör ta tabletten på morgonen och kvällen. Gemfibrozil har bäst effekt i kombination med ett hälsosamt levnadssätt. Fettsnål diet, bantning och kroppsrörelse hjälper till att sänka blodfetthalten.

Dosering

Ordinerar läkare inget annat är den gängse doseringen:

 • Vuxna: 900 mg till 1200 mg om dan. Doseringen på 900 mg tas på kvällen som 1 dos, doseringen på 1200 mg tas som två doser (600 mg på morgonen och kvällen vardera).

Detta läkemedel är olämpligt för barn på under 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Liksom andra läkemedel kan Gemfibrozil medföra biverkningar, även om de flesta inte drabbas. De biverkningar som Gemfibrozil kan medföra är bland andra:

 • En instabil känsla;
 • Yrsel;
 • Huvudvärk;
 • Eksem eller andra kliande hudutslag;
 • Bukbesvär (såsom illamående, kräkning, magknip, diarré eller förstoppning);
 • Trötthet.

Den som drabbas av dessa eller andra biverkningar bör kontakta läkare eller apotekare. I bipacksedeln finns en utförlig överblick av denna medicins biverkningar.

När ska man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Gemfibrozil lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mot gemfibrozil eller annat av tablettens hjälpämnen;
 • Leverfunktionsstörning eller svår njurfunktionsstörning;
 • Nuvarande eller tidigare gall(blåse)störning;
 • Behandling med medicinerna Simvastatin eller Repaglinid;
 • Erfarenhet av besvär eller allergisk reaktion efter behandling med medicin tillhörande gruppen fibrater.

I bipacksedeln går det att läsa om när man behöver vara extra försiktig med denna medicin. I den finns en översikt av de mediciner Gemfibrozil har växelverkan med. Upplys läkaren om eventuella övriga hälsoproblem eller övrigt medicinintag.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Den som är gravid bör inte ta Gemfibrozil om läkare inte ordinerat det. Man avråder från intag av Gemfibrozil under amning. Gemfibrozils biverkningar kan påverka reaktionsförmågan. Den som drabbas av yrsel eller trötthet bör inte bege sig ut i trafiken. Starkdryck kan förvärra eller framlocka vissa biverkningar. Drick måttligt, eller inte alls, under behandling med denna medicin.