Granisetron

Granisetron motverkar illamående och benägenhet att kräkas som följd av en kemoterapi eller strålbehandling. Detta läkemedel finns att tillgå i tablettform på apoteket. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Granisetron?

Granisetron motverkar illamående och benägenhet att kräkas som följd av en kemoterapi eller strålbehandling. Detta läkemedel finns att tillgå i tablettform på apoteket. Du kan köpa Granisetron på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att i ditt namn ordna det hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad används medicinen för?

En kemoterapi eller strålbehandling (radioterapi) som behandling av cancer kan förorsaka illamående och benägenhet att kräkas. För att förebygga detta kan du använda Granisetron. Det verksamma ämnet är en 5-HT3-(serotonin)receptorantagonist: en medicin som blockerar signaler till illamåendecentrum i hjärnan. Använder du Granisetron strax före början av kemo- eller radioterapin, då förebygger det att du blir illamående eller får benägenhet att kräkas. Granisetron hjälper emellertid också vid redan befintliga besvär.

Hur använder man Granisetron?

Granisetron finns att få i tablettform. Inta för att förebygga illamående tabletten (tabletterna) med lite vatten ungefär en timme före början av behandlingen (kemoterapi eller strålbehandling). Därefter fortsätter du att inta medicinen till högst en vecka efter behandlingen, för att förebygga illamående efteråt. Är du redan illamående, då kan du inta medicinen direkt.

Dosering

Om inte en läkare föreskriver annorlunda, är den brukliga doseringen som följer:

  • En gång om dagen 1 tablett à 2 mg eller två gånger om dagen 1 tablett à 1 mg under högst 7 dagar.

Granisetron är endast avsedd för vuxna. Rådfråga bipacksedeln för mer information om detta läkemedel.

Biverkningar

Granisetron kan ibland ge biverkningar, men inte alla som använder detta läkemedel får besvär av dessa. De mest förekommande biverkningarna är bl.a.:

  • Huvudvärk;
  • Obstipation eller diarré;
  • Sömnlöshet;
  • Störningar i leverfunktionen;
  • Hudutslag.

Överlägg med en läkare om du får besvär av dessa eller andra biverkningar. I bipacksedeln finns mer information om de eventuella biverkningarna av detta läkemedel.

När ska du inte använda detta läkemedel?

Granisetron är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du är överkänslig för Granisetron eller ett av hjälpmedlen i medicinen. Du bör vara extra försiktig med detta läkemedel om du har besvär av obstipation, hjärtproblem, en elektrolytavvikelse eller om du använder en medicin som kan skada ditt hjärta. Har du andra hälsoproblem, överlägg då med en läkare om du säkert kan använda Granisetron. Granisetron har en växelverkan med vissa andra läkemedel. Uppge därför till en läkare vilka andra mediciner du också använder. En läkare vet vilka mediciner du inte får kombinera med andra. I bipacksedeln läser du mer om kontraindikationerna och växelverkan.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Inta inte Granisetron om du är gravid eller ammar, om inte en läkare avgör annorlunda. Det finns inga varningar beträffande bilkörning. Granisetron har ingen växelverkan med alkohol.