Gyno-Daktarin

Gyno-Daktarin

Gyno-Daktarin är speciellt utvecklat för att bekämpa svampinfektioner i vaginan. Det verksamma ämnet mikonazol dödar olika sorters svampar och jästsorter. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Gyno-Daktarin?

Gyno-Daktarin är speciellt utvecklat för att bekämpa svampinfektioner i vaginan. Det verksamma ämnet mikonazol dödar olika sorters svampar och jästsorter. Då Gyno-Daktarin används lokalt, angriper den infektionen direkt på det rätta stället. Besvären upphör vanligtvis inom några dagar. Gyno-Daktarin kan uteslutande fås på recept.

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver Gyno-Daktarin vid vaginala svampinfektioner. Denna åkomma drabbar många kvinnor och ger symptom som en ökning av vaginala flytningar och klåda eller irritation i och runt vaginan. En vaginal svampinfektion kan uppstå om balansen mellan svampar och jästsorter är rubbad i vaginan. Detta kan t.ex. förorsakas av menstruationen, av trosskydd, eller användningen av tvål i vaginan. Gyno-Daktarin dödar jästsorter och svampar och åstadkommer att besvären på så sätt upphör.

Hur använder du Gyno-Daktarin?

Gyno-Daktarin kan fås som vaginal kapsel och som kräm. Krämen förs in i vaginan med hjälp av den medlevererade engångs-applikatorn. Krämen kan även användas för att behandla besvär av klåda och/eller smärta på utsidan av vaginan. Kapseln ska du föra in med ett finger så djupt som möjligt i vaginan. Använd Gyno-Daktarin helst på kvällen före sängdags. Krämen och kapseln kan då inverka hela natten. Fullfölj den föreskrivna kuren helt och hållet, även om besvären redan har upphört. I bipacksedeln läser du mer om användningen av Gyno-Daktarin. Obs: mikonazol kan till 3 dagar efter användning angripa gummit i kondomer och pessariums, varigenom dessa snabbare spricker!

Dosering

Om läkaren inte råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Gyno-Daktarin som följer:

  • Gyno-Daktarin kräm: under 10 dagar före sängdags ska 1 dos kräm föras in i vaginan.
  • Gyno-Daktarin vaginal kapsel: engångsbruk av 1 kapsel à 1200 mg ska föras in i vaginan.

Rådfråga läkaren om dina besvär inte har minskat efter sju dagar. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Gyno-Daktarin kräm och vaginala kapslar tolereras i allmänhet utan problem. En enstaka gång kan biverkningar uppträda, såsom:

  • En svidande känsla eller klåda i vaginan strax efter införandet av produkten;
  • Huvudvärk.

Överlägg med läkaren om du har väldigt mycket besvär av detta eller andra besvär. Mer information om eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Gyno-Daktarin är inte för alla en lämplig medicin. Använd inte detta antisvampmedel om du:

  • Är överkänslig för mikonazol eller för en av de övriga använda beståndsdelarna.

Använder du vidare andra läkemedel, fråga då läkaren om dessa har en växelverkan med Gyno-Daktarin.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Du kan utan fara använda denna medicin om du är gravid eller ammar. Gyno-Daktarin har inte något inflytande på din reaktionsförmåga. Gyno-Daktarin kräm och kapsel tjänar till behandling av vaginala svampinfektioner. Du kan här fördelaktigt och diskret beställa online Gyno-Daktarin. Det finns inga varningar vad beträffar användningen av alkohol.