Gynoxin

Gynoxin

Gynoxin 2% är en svampdödande kräm som används vid vaginala svampinfektioner. Det verksamma ämnet fenticonazol hör till antimycotica: läkemedel som förstör cellväggen i jäst och svampar, så att dessa inte längre kan fortplanta sig. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Gynoxin?


Gynoxin 2% är en svampdödande kräm som används vid vaginala svampinfektioner. Det verksamma ämnet fenticonazol hör till antimycotica: läkemedel som förstör cellväggen i jäst och svampar, så att dessa inte längre kan fortplanta sig. Härigenom försvinner symptomen som hör till en vaginal svampinfektion.

 

 

För vad används den?


Läkare föreskriver Gynoxin vid vaginala svampinfektioner. Du kan känna igen en vaginal svampinfektion av följande symptom:

 

 

 

  • Rik flytning med en onormal färg och lukt
  • Klåda och smärta i/svullnader i vagina och blygdläppar
  • Smärta eller svedande känsla vid urinering


Gynoxin gör så att infektionen försvinner och de vaginala besvären avtar.

 

 

 

Hur använder du Gynoxin?


Gynoxin levereras som en tredagars kur. Krämen ska föras på två gånger om dagen i slidan med hjälp av den medlevererade applikatorn. I bipacksedeln står tydligt beskrivet hur du ska använda applikatorn. Se till att du avverkar hela kuren, även om besvären redan har upphört. Om du slutar för tidigt med denna medicin, kan svampinfektionen komma tillbaka.

 

 

 

 

Dosering


Ett gram Gynoxin kräm innehåller 20 mg fenticonazol. Om inte läkaren föreskriver annorlunda, är standarddoseringen som följer:

 

 

 

  • Under tre dagar ska du på morgonen och på kvällen införa 1 dos kräm (5 gram) i slidan med hjälp av applikatorn.


En förpackning Gynoxin innehåller tillräckligt med kräm som räcker 6 gånger (3 dagar). Applikatorn kan du använda på nytt och ska rengöras omsorgsfullt efter varje användning. Har du glömt en dos Gynoxin? Då kan du införa krämen ändå, om det inte är tid för nästa dos. Inför aldrig en dubbel mängd kräm i vaginan för att kompensera den glömda dosen.

 

 

 

Biverkningar


Användningen av Gynoxin kan ge biverkningar, som t.ex.:

 

 

 

  • Svidande känsla på stället där du fört in krämen.
  • En del av krämen kan rinna ut ur vaginan när du reser dig. Detta minskar inte effekten av produkten. Använd eventuellt ett trosskydd för att skydda dina kläder mot fläckar.


Rådfråga bipacksedeln för övriga biverkningar, varningar och kontra-indikationer.

 

 

 

Graviditet/bilkörning/alkohol


Rådfråga läkaren om användningen av Gynoxin kräm och applikatorn om du är gravid eller ammar.

Det finns inga restriktioner vad beträffar bilkörning och intagande av vissa födoämnen eller alkohol vid användning av denna medicin.