Hur fungerar plattformen

På Dokteronline.com står ett flertal artiklar och tjänster. För somliga behövs ett doktorsrecept och andra artiklar kan man helt enkelt beställa utan recept.

Att beställa receptbelagda mediciner

För de mediciner som man behöver ett recept för (förutom kostnaderna av produkten) tar vi betalt även för kostnaderna av den medicinska konsulten. Denna konsult äger rum vid steg 3 i beställningsprocessen. Vid en sådan konsult fyller du först i en frågelista, där vi ställer dig precis samma frågor som din egen läkare skulle ställa. Från symptom till annan medicinanvändning och din medicinska historia. Se till att du gör detta så omsorgsfullt som möjligt. Läkarna kan då råda dig på bästa och säkraste sätt.

Efter att du har skickat frågelistan för vi dig i kontakt med sakkunniga medicinska specialister och apotek. En läkare bedömer din förfrågan och tittar om behandlingen är lämplig och säker för dig. Vid tvivel ställer läkaren dig eventuellt ett antal kompletterande frågor. Efter godkännande skriver läkaren ut ett recept och skickas detta vidare till ett registrerat och legitimerat apotek. Givetvis sker denna process helt diskret. Ett par dagar senare har du dina produkter redan hemma och kan behandlingen börja. Så enkelt fungerar det.

Att beställa hälsoartiklar

Hälsoartiklar är artiklar som kan fås utan recept. När du vill beställa en hälsoartikel är beställningssättet enkelt. Det enda du behöver göra, är att lägga produkten i kundvagnen och klicka på avrunda beställning. Därefter kan du betala på det sätt du känner till från andra online butiker. Efter betalning har du dina produkter hemma inom ett par arbetsdagar.

How it works comic

Detta säger andra om oss

Säkerhet, sekretess & diskretion


Säkerhet

Dokteronline.com gör allt de kan för att förverkliga en optimal säkerhet för din information. På så sätt använder vi en kryptering på 2048 bits mellan ditt besök på sajten och Dokteronline.com-systemet, är servrarna strängt bevakade i serverparken och låter vi varannan vecka ett externt specialiserat bevakningsföretag skanna hela systemet och webbsajten på sårbarhet och säkerhet mot cyberattacker.

Sekretess & diskretion

Privacy För skydd av dina personuppgifter hanterar Dokteronline.com en sekretesspolicy.
Alla uppgifter som du har försett oss med används uteslutande för att ge dig optimal information. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part, med undantag för de apotek och läkare som vi samarbetar med och som hjälper dig. Eventuell kommunikation mellan dig och läkaren sker via en krypterad webbsajt-adress för att garantera din säkerhet.

Diskretion är för oss av stor vikt. Det är ett viktigt skäl för klienter att komma till oss. Du kan kommunicera med läkarna på ett diskret sätt. På paketet står bara namnet på apoteket (förpliktigat). På bankkopian står bara “Dokteronline.com” med ett ordernummer. Eftersom Dokteronline.com säljer tusentals olika artiklar, vet ingen vad du beställer.

Hjälp oss i striden mot fuskmedicinering

Fuskmediciner håller på att bli en allt större fara. Tidigare imiterades framförallt erektionsstörnings- och avmagringsmedicinering. För närvarande beträffar det t.o.m. mediciner mot livshotande sjukdomar, såsom malaria och cancer. Ingen vet vad som precis sitter i dessa imitationspiller. Det kan hända att de inte hjälper, att de är skadliga för din hälsa eller t.o.m. livshotande om du inte får den rätta behandlingen. Givetvis gör lokala myndigheter, tullen och paraplyorganisationer som Interpol och Europol tillsammans med den farmaceutiska industrin allt för att göra slut på detta. Tyvärr är det ibland som att hälla vatten på en gås. Om den ena fabriken i t.ex. Indien stängs, har på ingen tid två nya öppnats i en annan region. Internet översvämmas också av illegala internet-apotek. För närvarande så håller EU på med att införa en kontrollstämpel på godkända internet-apotek, så att publiken lätt kan känna igen pålitliga apotek. Dessutom är lösningen också att ge dessa godkända internet-apotek tillstånd att föreskriva online mediciner, istället för att helt förbjuda det. Efterfrågan finns nu en gång från konsumentens sida och ett förbud gör just att klienten hamnar i händerna på illegala internet-apotek. Enligt vår uppfattning är det bättre att reglera med tydliga riktlinjer och inspektioner.

graphic-how-it-works

Hur är Dokteronline.com i juridiskt avseende?

Dokteronline.com erbjuder dig en säker och pålitlig online plattform, som ger dig som klient friheten och medlen att själv göra ansvarsfulla val för din kropp och en eventuellt passande behandling. Vi erbjuder dig dag och natt direkt tillgång till den önskade kunskapen, produkter och tjänster och vi skapar på basis av den senaste teknologin en säker och användarvänlig omgivning att leta efter denna information och tjänster. Dokteronline.com har varit mycket i media, framförallt beträffande tillåtligheten av internet-apotek och -läkare.

Det sätt som Dokteronline.com opererar på, är fullständigt legalt inom den europeiska lagstiftningen. De olika reglerna (såsom EU-regler, lagstiftning i olika länder såväl inom som utanför EU) och följderna av detta för plattformen (själva webbsajten), apoteken, läkarna och du som klient, leder till frågor.

De mest förekommande frågorna:

Får mediciner skickas med posten?

packaging Vi gör skillnad mellan s.k. ‘mediciner som säljs över disk’ (OTC / affärer som säljer receptfria läkemedel och skönhetsartiklar) och mediciner man behöver ha ett recept för. I nästan alla EU-länder är det tillåtet att skicka OTC mediciner med posten. Vad gäller mediciner som är receptbelagda, är det tillåtet att skicka mediciner med posten i många länder såsom Tyskland, Nederländerna, England, Schweiz, Sverige och Danmark. För det mesta måste apoteket ansöka om en extra licens. I ett antal andra EU-länder får man (ännu) inte skicka mediciner med posten. Dokteronline.com arbetar endast med yrkesutövare (såsom apotek) i länder där försändelse med posten är tillåten.

När får ett apotek i ett EU land leverera?

Ett apotek får i princip leverera när det har mottagit ett giltigt doktorsrecept. Dock finns det skillnader inom länderna, om vilka krav som ställs på receptet. England och Nederländerna accepterar t.ex. ett elektroniskt recept, medan du i Tyskland fortfarande måste använda ett pappersrecept med en ’våt namnteckning’ av läkaren. Alla apotek som vi arbetar med och som vi via vår plattform för dig i kontakt med, uppfyller alla regler som gäller för apoteket inom deras land.

Får mediciner införas?

EU-law Du får inom EU för eget bruk införa registrerade mediciner från ett annat EU-land (se EU riktlinje 2001/83/EC, skäl 30). Det finns undantag, såsom för mediciner som faller under narkotikalagen. Sådana mediciner erbjuds emellertid inte av Dokteronline.com. Alla de apotek som vi samarbetar med är reguljära, licensinnehavande, EU-apotek, som uteslutande levererar registrerade och tillåtna mediciner, vilka är godkända inom EU.

Inga mediciner erbjuds alltså till försäljning som kommer utifrån EU, och apoteken skickar inte heller några mediciner som är förbjudna i ditt land (som kund) (såsom i Nederländerna faller under narkotikalagen). Inte heller om det inte är förbjudet i det land där apoteket finns. Trots denna EU riktlinje kan i ditt land särskilda regler gälla, som strider mot denna riktlinje. Du gör klokt i att kontrollera detta själv.

Vad är ett cross-border recept inom EU?

Inom EU har rättigheterna på området för e-health för dig som klient ökat under de senaste åren. På så sätt har det sedan år 2013 inställts ett s.k. cross-border recept, så att ett recept av en läkare i det ena EU-landet också är giltigt i andra EU-länder. Online konsulten i Storbritannien och receptet som där blivit utskrivet får också användas i ett annat EU-land.

Får en läkare föreskriva online och under vilka villkor?

Detta är tillåtet i länder som Storbritannien och Schweiz, som på detta område är föregångare inom EU. I Nederländerna får en läkare också föreskriva online, men bara inom en existerande behandlingsrelation med den egna patienten. Varje land har sina egna regler för detta. En klient har dock enligt EU-reglerna rätt att få vård (i detta fall konsultation av en läkare) i ett annat EU-land, då den europeiska fria trafiken av tjänster även gäller för de medicinska tjänsterna. Vi talar här om vård som för närvarande inte är försäkrad och såsom den tillämpas på Dokteronline.com. En klient har alltså den absoluta rätten att rådfråga en läkare i England. Och denna läkare får enligt den engelska lagen utföra en online konsult, och ifall nödvändigt skriva ut ett recept för en behandling.

År 2014 är du som konsument bättre informerad än någonsin: tack vare internet har du en värld av information och valmöjligheter inom räckhåll. Våra möjligheter är större än vi någonsin hade vågat tro. Är det då inte logiskt att vi förväntar oss detsamma då det gäller vår hälsa? Dokteronline.com anser det. Och vi kämpar alltsedan år 2003 för mer bestämmanderätt till patienten inom sjukvården: ’makt åt patienten’.

Vem håller uppsikt över läkarna och apoteken som Dokteronline.com för dig i kontakt med?

Dr-Syed Denna kontroll är dubbel. För det första är det naturligtvis de ansvariga instanserna i varje land som håller kontroll över läkare och apotek. För det andra kontrollerar Dokteronline.com själv också apoteken och läkarna med vilka de för dig i kontakt.

Denna kontroll innebär att vi har kontrollerat de nödvändiga licenserna och diplomen för alla läkare och apotek. Vi besöker också själva apoteket och ser till att vi får referenser. Dessutom håller vår egen läkare (som själv inte föreskriver) kontroll över de medicinska processerna som sker runt webbsajten.
Instansernas kontroll är reglerad per land. Läkarna står på vår sida Läkare och här står också vilken instans som kontrollerar dem.

Hur vet jag att medicinerna är äkta?

Dokteronline.com sätter patienten endast i kontakt med godkända apotek och läkare, som endast levererar äkta märkesmediciner från officiella tillverkare. Medicinerna som levereras av apoteket kommer från den originella tillverkaren (de originella tillverkarna) av det medlet. Ibland förekommer det att ett apotek har medicinen i en storförpackning på lager och skickar beställningen i en alternativ förpackning. Vi utför sträng kontroll på fuskmediciner för att alltid kunna garantera den bästa kvalitén. Litar du inte på det, ta då kontakt med oss eller med tillverkaren. Tillverkaren kan ta reda på om medicinen är äkta via streckkoden. Tänk på att det ibland kan förekomma att medicinerna har en utländsk förpackning. Det betyder inte att det är något konstigt med dem.