Hytrin

Hytrin (Hytrinex)

Hytrin minskar urinrörets ihopträngning så att urinet lättare kan strömma igenom det. Besvär, som att ofta vara kissnödig, avtar då läkemedlet gör prostatans muskelvägg och blåshals mindre spända. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Hytrin högt blodtryck 7 tabl. 1 mg 21 tabl. 2 mg

Hytrin Startpaket 7 tabl. 1 mg 14 tabl. 2 mg 7 tabl. 5 mg

Patientinformation

Vad är Hytrin (Hytrinex)?

Hytrin minskar urinrörets ihopträngning så att urinet lättare kan strömma igenom det. Besvär, som att ofta vara kissnödig, avtar då läkemedlet gör prostatans muskelvägg och blåshals mindre spända. Hytrin kan sorteras till gruppen som kallas alfablockerare. Detta läkemedels aktiva ämne är Terazosin.

Vad används medicinen för?

Hytrin (Hytrinex) är uteslutande ämnat för män. Läkare ordinerar Hytrin vid förstorad prostata (benign prostatahyperplasi). Medicinen ordineras även män som snart ska genomgå prostataoperation. Därutöver kan den tas vid högt blodtryck. Hytrin vidgar kärlen så att blodet bättre strömmar igenom, vilket medför blodtryckssänkning.

Hur använder man Hytrin (Hytrinex)?

Hytrin tas innan läggdags. Skulle man glömma det går det ändå bra att ta det kvällen därpå. Ta absolut aldrig dubbel dos för att kompensera för en utebliven. Har man råkat ta för mycket av medlet kan detta leda till för lågt blodtryck. Kontakta isåfall läkare.

Dosering

Doseringen varierar från person till person och avgörs av läkaren baserat på åkommans allvar. Inledningsdoseringen består av 1 tablett på 1 mg. Efter 3 dar höjs den till 1 tablett på 2 mg. Denna dosering följs sen under 11 dar. Därefter avgör en läkare på nytt vilken dosering som passar. Ofta rör det sig om en dosering på mellan 5 till 10 mg om dan. Har Hytrin (Hytrinex) inte tagits under ett tag börjar man om med startförpackningen.

Biverkningar

Hytrin (Hytrinex) kan orsaka ett antal biverkningar, även om inte alla som tar medicinen drabbas. Möjliga biverkningar är:

  • Yrsel.
  • Huvudvärk.
  • Sömnighet, trötthet

I bipacksedeln finns en översikt av alla biverkningar.

När får man inte använda detta läkemedel?

Hytrin (Hytrinex) får absolut inte tas om man är överkänslig mot hytrin eller andra alfablockerare eller nån annan av tablettens beståndsdelar. Samtliga listas i bipacksedeln. Hytrin får heller inte tas om man besväras av leverfunktionsstörning eller vissa hjärtbesvär.

Bilkörning / alkohol

Den som behandlas med Hytrin kan drabbas av yrsel. Isåfall är det oklokt att framföra fordon eller använda farliga apparater. Alkohol kan förstärka biverkningen yrsel. Det är klokt att inte inta alkohol under den tid man tar Hytrin.