Ibandronatsyra

Ibandronatsyra är en såkallad bifosfonat: läkemedel som motverkar benskörhet och förbättrar benmassan. Ibandronatsyra kan beställas över internet från de till Dokteronline. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Ibandronatsyra?

Ibandronatsyra är en såkallad bifosfonat: läkemedel som motverkar benskörhet och förbättrar benmassan. Ibandronatsyra kan beställas över internet från de till Dokteronline.com anknutna apoteken.

Vad tas medicinen mot?

Läkare ordinerar Ibandronatsyra för att förebygga eller behandla osteoporos (ibland kallat benskörhet). Denna åkomma innebär att mer benvävnad bryts ner än produceras, vilket leder till att benen blir skörare och lättare bryts. Även ryggkotorna blir svagare och kan sjunka ihop, vilket kan innebära ryggvärk, ryggkrökthet samt muskel-, organ- eller nervvärk.
Osteoporos är vanligare bland åldringar. Särskilt utsatta för benskörhet är kvinnor under eller efter klimakteriet. Detta beror på att hormonuppsättningen förändras: den minskade östrogenmängden innebär ökad benvävnadsnerbrytning.
Andra faktorer som kan påverka att osteoporos uppstår är:

 • Solljusbrist (att man vistas för lite utomhus);
 • Ensidig diet (för lite kalciumrik föda);
 • För lite rörelse;
 • Särskilda kroppsliga åkommor eller intag av vissa mediciner.

Ibandronatsyra fäster sig vid benets kalk så att benvävnaden inte bryts ner lika lätt. Då benen blir starkare minskar risken för benbrott eller ihopsjunkna kotor.

Hur tas Ibandronatsyra?

Svälj tabletten hel och på tom mage. Ät ingenting under en timma efter att tabletten tagits, och drick heller inget (utom kranvatten). Ibandronatsyra irriterar matstrupen och kan orsaka matstrupeirritation. Ta därför tabletten i upprätt ställning och ligg sen inte ner under första timman därefter. Detta för att undvika att tabletten irriterar matstrupen.

Dosering

Ibandronatsyra kan köpas över internet från de anknutna apoteken. Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

 • Kvinnor under eller efter klimakteriet (som behandling av efterklimakteriell osteoporos): 1 tablett på 150 mg vid en fast dag i månaden.

Andra indikationer kan innebära att läkaren ger en annan doseringsanvisning. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Ibandronatsyra kan ibland ge biverkningar. De besvär man kan drabbas av är bland andra:

 • Huvudvärk;
 • Bukbesvär (svidande magsaft, mag- eller bukont, illamående, diarré, sväljproblem);
 • Stela vrister och/eller leder;
 • Muskelvärk;
 • Influensaaktiga besvär.

Den som drabbas av dessa eller andra biverkningar bör rådfråga läkare eller apotekare. I bipacksedeln finns en utförlig listning av alla eventuella biverkningar.

När bör man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Ibandronatsyra lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mot Ibandronatsyra eller nåt annat av tablettens hjälpämnen;
 • Matstrupproblem eller sväljningssvårighet;
 • Att det inte kommer gå att hålla sig upprätt under 1 timma efter att tabletten tagits;
 • Nuvarande (eller tidigare) låg kalciumhalt i blodet.

Den som har problem med käke eller bett, lider av andra hälsoproblem eller tar mediciner bör rådfråga läkare om ifall den kan ta Ibandronatsyra eller ej. Läs om kontraindikationer i bipacksedeln.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Detta läkemedel är olämpligt för kvinnor som vill bli eller är gravida eller som ammar

Det finns inga anmärkningar rörande trafiklämplighet eller alkoholintag.