Ilube

Ilube ögondroppar är konsttårar. Denna medicin innehåller acetylcystein, ett slemlösande medel. Ögondropparna minskar besvär till följd av torra ögon. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Ilube?

Ilube ögondroppar är konsttårar. Denna medicin innehåller acetylcystein, ett slemlösande medel. Ögondropparna minskar besvär till följd av torra ögon. 

Om du göra en förfrågan på  Ilube, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Läkarna ordinerar Ilube mot torra ögon, en åkomma där för lite tårvätska produceras. Besvär som hör till torra ögon, är bland annat:

  • Smärtsam, irriterande eller grusaktig känsla i ögonen;
  • Suddig syn;
  • Röda ögon;
  • Inflammerade ögon.

Brist på tårvätska kan bland annat uppstå genom ålderdom, användning av vissa mediciner, användning av kontaktlinser eller genom en viss ögonåkomma. Ilube tunnar ut den befintliga tårvätskan och hydraterar ögat. Härigenom minskar besvären.

Hur används Ilube?

Tvätta händerna innan du tar ögondropparna. Öppna flaskan såsom det står i bipacksedeln. Böj huvudet bakåt och dra underögonlocket något neråt så att det bildas en ränna. Droppa en droppe i rännan och stäng sedan ögonen i trettio sekunder så att ögondroppen hinner verka. Har du kontaktlinser? Ta ur dessa innan du tar dropparna och vänta minst 15 minuter innan du sätter i kontaktlinserna igen. Se till att dropparna inte kommer i kontakt med händerna eller med ögat. Ögondropparna förblir då sterila längre. Du kan använda ögondropparna högst 4 veckor efter att flaskan öppnats.

Dosering

Ilube online finns tillgänglig i förpackningar på 10 ml. Om inte läkaren ordinerar annat är den vanliga doseringen:

  • Vuxna: droppa 1-2 droppar i det angripna ögat tre till fyra gånger om dagen.

Rådgör med läkaren om doseringen för barn. Läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Ilube ögondroppar kan för det mesta användas utan problem. Någon enstaka gång kan du få besvär av biverkningar, såsom irritation i eller runt ögat. Rådgör med läkaren om du har långvariga eller svåra besvär av dessa eller andra biverkningar. I bipacksedeln kan du läsa mer om detta.

När får du inte använda detta läkemedel?

Ilube är inte ett lämpligt läkemedel för alla. Använd inte ögondropparna om du:

  • Är överkänslig för acetylcystein eller ett av de använda hjälpämnena.

Använder du andra mediciner eller har du besvär av andra ögonåkommor? Läkaren vet i så fall om du får använda Ilube ögnodroppar.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Rådgör med läkaren om användning av Ilube ögondroppar om du är gravid eller ammar. Efter att du tagit ögondropparna kan du få tillfälliga besvär av suddig syn. Det går över av sig själv eller så fort vätskan sugits upp av ögat. Vänta med att köra bil tills du ser tydligt igen. Det finns inga varningar angående alkoholbruk.