Invicorp (injektion)

Invicorp är en behandling för erektil dysfunktion (ED) som injiceras i penis. Det är en kombination av två aktiva ingredienser, vasoaktiv intestinal polypeptid (VIP; även kallat aviptadil) och fentolamin, vilka påverkar blodflödet till och från penis. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Invicorp? 

Invicorp är en behandling för erektil dysfunktion (ED) som injiceras i penis. Det är en kombination av två aktiva ingredienser, vasoaktiv intestinal polypeptid (VIP; även kallat aviptadil) och fentolamin, vilka påverkar blodflödet till och från penis. Fentolamin har en avslappnande verkan på blodkärlen och gör att mer blod kan flöda in i penisen. VIP minskar blodflödet från penis. Den sammanlagda effekten är att blodet flödar in och samlas i penis, vilket ger erektion. Invicorp injiceras i penisroten. Resultatet är att Invicorp fungerar snabbare än andra erektionsframkallande tabletter.  

Vad används det till? 

Invicorp förskrivs till behandling av ED, ibland kallat impotens. Erektil dysfunktion är när en man har svårt att få eller hålla tillräcklig erektion för att kunna genomföra en tillfredställande sexuell akt. ED är ofta förknippat med dåligt blodflöde till penis. Fastän ålder kan inverka på den erektila funktionen, kan ED även orsakas av andra problem, såsom medicinska tillstånd, läkemedel, för mycket alkohol eller droger, stress eller andra mentala problem. Invicorp ökar tillfälligt blodflödet till penis och verkar snabbt efter sexuell stimulering för att ge en erektion som duger till samlag.  

Hur används Invicorp 

Invicorp är en vätska som injiceras i penisroten med en ytterst fin nål. Invicorp gör inte att penisen får fullt stånd. Det kan endast uppnås genom sexuell stimulering. Erektion uppkommer cirka 5-10 minuter efter injektionen och varar mellan 30 och 240 minuter. Se häftet i förpackningen för mer information om hur man ger den intrakavernosala injektionen. Följ dessa anvisningar noggrant.  

Dosering 

Såvida inget annat har förskrivits av din läkare, är den normala dosen för vuxna:   

  • en dos Invicorp 5-10 minuter före sexuell aktivitet, injicerad i penisen enligt anvisningarna i förpackningens häfte. 

Injicera högst en gång om dagen och i tre veckor. Invicorp är ämnat för män med ED. Kvinnor eller personer som är under 18 år ska inte använda det.   

Biverkningar 

Invicorp kan ha biverkningar, även om inte alla upplever dem. Om några biverkningar skulle förekomma, är de vanligaste:  

  • Ansiktsrodnad 

  • Hjärtklappning, snabb hjärtfrekvens 

  • Yrsel 

  • Huvudvärk 

Se förpackningens häfte för andra biverkningar, varningar och kontraindikationer.   

Körförmåga/alkohol 

Invicorp kan i vissa fall orsaka yrsel. Håll dig borta från trafiken om du upplever denna biverkan.    
 
Alkoholförtäring kan tillfälligt försämra din förmåga att få erektion. För att få bästa möjliga effekt av ditt läkemedel, rekommenderas du att begränsa eller avstå från att dricka alkohol medan du tar Invicorp.