Ipratropium Steri-Neb

Ipratropium Steri-Neb

Ipratropium Steri-Neb är en inhaleringsmedicin. Det verksamma ämnet ipratropium är ett läkemdel som vidgar luftvägarna. Härigenom blir det lättare att andas. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Ipratropium Steri-Neb 250 mcg/ml lösning för nebulisator 20 x 1 ml + Konsultation + Serviceavgift

933,81 SEK

Ipratropium Steri-Neb 500 mcg/2 ml lösning för nebulisator 20 x 2 ml + Konsultation + Serviceavgift

1.020,70 SEK

Vad är Ipratropium Steri-Neb?

Ipratropium Steri-Neb är en inhaleringsmedicin. Det verksamma ämnet ipratropium är ett läkemdel som vidgar luftvägarna. Härigenom blir det lättare att andas.

Om du vill göra en förfrågan på Steri-Neb, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Läkarna ordinerar Ipratropium Steri-Neb vid KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och astma. Symptom som hör till dessa åkommor, är bland annat andnöd, andfåddhet och hosta. Det verksamma ämnet Ipratropium Steri-Neb upphäver kramp i luftvägarna. Besvär såsom andnöd och hosta minskar snabbt på så sätt. Medicinen verkar ungefär upp till sex timmar.

Hur används Ipratropium Steri-Neb?

Ipratropium Steri-Neb är en vätska som du andas in med hjälp av en nebulisator. Följ följande steg när du använder denna medicin:

 • Gör nebulisatorn klar för användning;
 • Öppna 1 ampull med vätska och tillför innehållet i nebulisatorns behållare, eventuellt i kombination med en saltlösning för att tunna ut innehållet (endast på läkarens inrådan);
 • Använd nebulisatorn såsom läkaren ordinerat;
 • Rengör nebulisatorn efter användning.

Se till att vätskan som kommer ifrån nebulisatorn eller själva vätskan inte kommer i kontakt med ögonen: Ipratropium Steri-Neb kan förorsaka (allvarliga) ögonbesvär och förvärra befintliga ögonbesvär.

Dosering

Ipratropium Steri-Neb finns tillgänglig online i olika styrkor. Läkaren vet vilken styrka som passar bäst vid dina besvär. De allmänna riktlinjerna för dosering är:

 • Vuxna och barn från 12 år: andas in innehållet av 1 ampull på 250 eller 500 mikrogram via nebulisatorn tre till fyra gånger om dagen.
 • Barn mellan 6 och 12 år: andas in 1 ampull på 250 mikrogram via nebulisatorn, högst 4 gånger om dagen.

För barn yngre än 6 år ordinerar läkaren en annan dosering. Läs bipbacksedeln före användning.

Biverkningar

Ipratropium Steri-Neb kan ibland ge biverkningar. Möjliga besvär är bland annat:

 • Huvudvärk;
 • Yrsel;
 • Torr mun;
 • Irritation i munhålan och svalget;
 • Mag- och tarmbesvär.

Rådgör med läkaren om du får besvär av dessa eller andra biverkningar. I bipacksedeln finns en utförlig översikt av eventuella biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Ipratropium Steri-Neb är inte ett lämpligt läkemedel för alla. Använd inte denna inhaleringsmedicin om du:

 • Är överkänslig för ipratropium eller ett av den använda hjälpämnena.

Lider du av ögonsjukdomen glaukom, måste du vara extra försiktig med användning av detta läkemedel. Det gäller även om du lider av cystisk fibros, en förstorad prostata eller om du har problem med att kissa. Meddela läkaren om du använder andra mediciner. Vissa läkemedel har en växelverkan med Ipratropium Steri-Neb. I bipacksedeln kan du läsa mer om kontraindikationerna, växelverkningarna och andra varningar.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Rådgör med läkaren om du vill använda Ipratropium Steri-Neb när du är gravid eller ammar. Detta läkemedel kan ibland förorsaka biverkningar såsom yrsel eller suddig syn. Delta inte i trafiken om du har besvär av detta. Det finns inga varningar när det gäller alkoholbruk.