Istin

Istin (norvasc)

Det aktiva ämnet i Istin (Norvasc) heter amlodipin och är ett blodkärlsvidgande ämne. Istin (Norvasc) gör så att blodtrycket sjunker så att hjärtat kan ta det lite lugnare. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Istin (Norvasc)?

Det aktiva ämnet i Istin (Norvasc) heter amlodipin och är ett blodkärlsvidgande ämne. Istin (Norvasc) gör så att blodtrycket sjunker så att hjärtat kan ta det lite lugnare. 

Vad tas denna medicin mot?

Läkare ordinerar Istin (Norvasc) exempelvis vid högt blodtryck. Högt blodtryck ger inga eller endast vaga fysiska besvär, men är ändå skadligt för blodkärlen och hjärtat. Är blodtrycket för högt under en längre tid ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Istin (Norvasc) sänker blodtrycket så att risken sjunker. Ibland tas Istin (Norvasc) även för att bekämpa vissa hjärtbesvär (såsom kärlkramp) och vita fingrar (blodflödesproblem i händer och fötter).

Hur används Istin (Norvasc)?

Ta tabletten hel, med eller utan föda. Detta läkemedel kan ibland påverkas av grapefrukt(jos), som kan öka risken för biverkningar. Ät ingen grapefrukt och drick inte dess jos under den tid Istin (Norvasc) tas. Fortsätt ta läkemedlet så länge som läkaren ordinerat.

Dosering

Läkaren vet vilken styrka som passar vilka besvär bäst. Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen vid högt blodtryck följande:

 • Vuxna: 1 tablett på 50 eller 10 mg en gång om dan.
 • Barn på över 6 år: en halv eller hel 5 mg-tablett en gång om dan.

Vid behandling av andra åkommor (hjärtbesvär, vita händer) kan annan dosering gälla. Avvik inte från rekommenderad dosering, och läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Fast alla inte drabbas kan Istin (Norvasc) medföra biverkningsbesvär. De biverkningar som kan förekomma när man tar Istin (Norvasc) är bland andra:

 • Ödem (att fukt hålls kvar);
 • Huvudvärk;
 • Yrsel;
 • Hjärtklappning;
 • Muskelvärk;
 • Trötthet.

Rådfråga läkare vid svåra biverksningsbesvär eller biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

När får man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Istin (Norvasc) lämpar sig inte för alla. Ta exempelvis inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mot amlodipin eller annat förekommande hjälpämne;
 • Behandling med rifampicin (en antiinfektionsmedicin);
 • eller om du drabbats av hjärtattack.

Berätta under beställningen om du tar ytterligare mediciner eller har andra hälsoproblem, så läkaren kan avgöra om Istin (Norvasc) är rätt medicin. I bipacksedeln finns en fullständig översikt av kontraindikationer, växelverkningar och andra anmärkningar.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta denna medicin under graviditet eller amning endast om detta rekommenderats av läkare. Istin (Norvasc) kan medföra biverkningar som påverkar reaktionsförmågan, såsom yrsel, suddig syn eller trötthet. Den som drabbas av någondera bör inte bege sig ut i trafiken. Alkohol kan locka fram denna medicins biverkningar, eller förstärka dessa. Drick därför måttligt med starkdryck, eller avstå helt.