Directly go to the content
Jardiance

Jardiance

Jardiance överdragna tabletter är ett receptbelagt läkemedel för typ 2-diabetes, som inte kan kontrolleras enbart med kost och motion. Jardiance överdragna tabletter innehåller den aktiva ingrediensen empagliflozin. Tabletterna innehåller även mikrokristalin cellulosa, laktosmonohydrat, hydroxipropylcellulosa, kroskarmellos- natrium, kolloidal vattenfritt kisel magnesiumstearat. Överdraget innehåller talk, hypromellos, titandioxid (E171), makrogol (400) och gul järnoxid (E172).

Vad är Jardiance överdragna tabletter?

Jardiance överdragna tabletter är ett receptbelagt läkemedel för typ 2-diabetes, som inte kan kontrolleras enbart med kost och motion.

Jardiance överdragna tabletter innehåller den aktiva ingrediensen empagliflozin. Tabletterna innehåller även mikrokristalin cellulosa, laktosmonohydrat, hydroxipropylcellulosa, kroskarmellos- natrium, kolloidal vattenfritt kisel magnesiumstearat. Överdraget innehåller talk, hypromellos, titandioxid (E171), makrogol (400) och gul järnoxid (E172).

Vad används Jardiance överdragna tabletter till?

Jardiance överdragna tabletter används till att behandla typ 2-diabetes hos vuxna som är 18 år eller äldre. Det kan tas enskilt, eller tillsammans med andra läkemedel för typ 2-diabetes som inte går att hantera väl med enbart kost och motion. Den aktiva ingrediensen empagliflozin fungerar genom att låta glukos, salt och vatten utsöndras i urinen och därigenom minska blodsockernivån. Jardiance kan även bidra till att förebygga hjärtsjukdom.

Hur ska Jardiance överdragna tabletter tas?

Jardiance överdragna tabletter ska sväljas hela med ett stort glas vatten. De kan tas närsomhelst under dagen, med eller utan mat. Det är bäst att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Det är även viktigt att följa kost- och motionsprogrammet som din läkare rekommenderar medan du tar medicinen.

Dosering

Jardiance överdragna tabletter finns i doser på 10 mg och 25 mg. Startdosen är en 10 mg tablett en gång om dagen, och dosen kan ökas till 25 mg dagligen. 10 mg dosen är lämpligare än 25 mg dosen vid njurproblem.

Biverkningar

Vissa människor kan erfara följande biverkningar efter att ha tagit Jardiance överdragna tabletter:

 • Svampinfektion
 • Frekvent urinering
 • Klåda
 • Utslag
 • Törst
 • Lågt blodsocker (svettningar, skakningar, ångest, förvirring, rusande puls, huvudvärk, överdriven hunger)
 • Diabetisk ketoacidos (magvärk, illamående, kräkningar, överdriven törst, förvirring, trötthet, ändrad färg på urin eller svett, söt andedräkt eller smak i munnen)
 • Urinvägsinfektion
 • Uttorkning
 • Nässelfeber
 • Smärta eller ansträngning vid tömning av urinblåsan   

Se häftet i förpackningen för mer information om biverkningar och rapportera alltid alla biverkningar till en sjukvårdare.

Vem ska inte ta Jardiance överdragna tabletter?

Jardiance överdragna tabletter är inte lämpliga för personer som är allergiska mot empagliflozin eller någon annan av ingredienserna. Jardiance är inte lämpligt för personer över 85 år och ska användas med försiktighet av personer med svåra njurproblem.  

Graviditet/ körförmåga/alkohol

Jardiance överdragna tabletter rekommenderas inte under graviditet, eftersom det inte finns någon information om ifall Jardiance kan vara skadligt för foster. Jardiance överdragna tabletter ska inte tas under amning.

Jardiance överdragna tabletter kan påverka körförmågan och användning av maskiner, om blodsockernivån sjunker för lågt och skakningar, svettningar och suddig syn upplevs.

Alkoholkonsumtion bör begränsas medan man tar Jardiance överdragna tabletter, eftersom det kan öka risken för att diabetisk ketoacidos (en livshotande komplikation) uppstår.