Katya

Katya

Katya är ett p-piller som styrs av två hormoner (etinylestradiol och gestoden). Detta gör att detta preventivmedel tillhör kombinationspillergruppen. Katyas aktiva ämnen hämmar ägglossningen och förändrar livmoderslemhinnans och livmodermunslemhinnans sammanställning så att graviditet förhindras. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Katya?

Katya är ett p-piller som styrs av två hormoner (etinylestradiol och gestoden). Detta gör att detta preventivmedel tillhör kombinationspillergruppen. Katyas aktiva ämnen hämmar ägglossningen och förändrar livmoderslemhinnans och livmodermunslemhinnans sammanställning så att graviditet förhindras. 

Vad används medicinen för?

Katya är ett preventivmedel som alltså tas för att undvika graviditet. Då detta piller gör så att menstruering ersätts av en vag avsöndringsblödning lämpar det sig även för att behandla menstrueringsbesvär.

Hur använder man Katya?

Katya finns tillgänglig i förpackningar på 1, 3 eller 6 kartor med 21 piller vardera. Ta dagligen 1 tablett vid samma tidspunkt – med eller utan föda spelar ingen roll. När kartan tömts följer en pausvecka då inget piller tas under sju dar. Under denna pausvecka sätter avsöndringsblödningen igång. På den åttonde dan påbörjas en ny karta.

Katya är ett mycket pålitligt preventivmedel om man inte glömmer eller hoppar över nåt piller. Skulle så ändå ske, eller om man drabbas av kräkning eller diarré, kan graviditetspreventionen sjunka. Läs isåfall i bipacksedeln om hur man behöver gå tillväga, alternativt rådfråga en läkare eller apotekare.

Dosering

Katya doseras på följande vis:

  • Vuxna kvinnor: ta 1 tablett vid samma tidspunkt varje dag, följt av en pausvecka.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Liksom andra preventivmedel kan Katya medföra biverkningar, exempelvis:

  • Spända eller ömmande bröst;
  • Utsöndringsblödningar;
  • Bukproblem (illamående, kräkning, magknip);
  • Huvudvärk.

Dessa (eller andra) biverkningar kan framförallt uppstå inledningsvis. Efter några veckor, då kroppen vant sig vid hormonerna, försvinner besvären av sig själva. Skulle så inte ske, eller om biverkningarna är svåra (se bipacksedeln) bör man rådfråga läkare. I bipacksedeln finns en utförlig lista över möjliga biverkningar.

När får man inte ta detta läkemedel?

P-pillret Katya lämpar sig inte för alla. Ta exempelvis inte Katya vid:

  • Överkänslighet mot etinylestradiol, gestoden eller annat förekommande hjälpämne;
  • Nuvarande eller tidigare fall av trombos, koaguleringsstörning, hjärn- eller hjärtinfarkt;
  • Nuvarande eller tidigare fall av leveråkomma eller särskilda sorters cancer;
  • Vaginalblödningar utan känd orsak.

Den som lider av andra besvär, har riskfaktorer (se bipacksedeln) eller tar ytterligare mediciner bör rådfråga läkare innan Katya tas. Läs om kontraindikationer och andra anmärkningar i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta inte Katya under graviditet, och ta inte detta p-piller under amning. Be istället läkare skriva ut ett annat p-piller. Katya påverkar inte trafiklämpligheten. Detta preventivmedel har inga anmärkningar gällande starkdrycksintag.