Directly go to the content
Keflex

Keflex

Keflex är ett antibiotika av cefalosporintyp. Dess aktiva ämne cefalexin dödar diverse sorters bakterier som orsakar infektioner i kroppen. Detta läkemedel är receptbelagt.

Vad är Keflex?

Keflex är ett antibiotika av cefalosporintyp. Dess aktiva ämne cefalexin dödar diverse sorters bakterier som orsakar infektioner i kroppen. Detta läkemedel är receptbelagt.

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar en Keflex-antibiotikakur vid bland andra följande infektioner:

  • Lunginflammation, halsfluss, inflammerade mandlar, akut bronkit, öroninflammation;
  • Urinblåseinfektioner eller andra urinvägsinfektioner;
  • Infektioner i hud eller mjukdelar.

Keflex tas upp i blodet via mag- och tarmkanalen och når på så vis de flesta vävnader och organ. Det aktiva ämnet når även ut i urinen. Keflex ser till att de sjukdomsorsakande bakterierna dör så att infektionen kan läka och inflammationstecken såsom smärta och feber fort avtar.

Hur använder du Keflex?

Ta Keflex på tom mage (en timma före eller två timmar efter måltid). Svälj kapslarna otuggade med hjälp av ett glas vatten. Fullfölj den ordinerade kuren utan avbrott. Görs detta inte kan det hända att alla bakterier inte dödats – då kan infektionen återvända. Läkaren avgör hur länge medicinen behöver tas. Kurens längd beror på hur allvarliga besvären är.

Dosering

Keflex finns tillgänglig i kapslar på 250 mg och 500 mg. Läkaren avgör vilken styrka som bäst passar dina besvär. Ordinerar läkaren inte annat är den gängse Keflex-doseringen följande:

  • Vuxna: 1 kapsel på 250 eller 600 mg fyra gånger om dan (var 6:e timma) under föreskriven tidsperiod.

För barn på under 18 år gäller andra doseringsinstruktioner. Håll dig till ordinerad dosering och läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Under Keflex-behandling kan biverkningar eventuellt uppstå, bland andra:

  • Diarré (kan även uppstå efter att behandlingen avslutats);
  • Andra bukbesvär, såsom magknip, illamående eller kräkning;
  • Hudutslag till följd av överkänslighet.

Biverkningarna är oftast lindriga och försvinner självmant. Fortsätter besvären, eller om biverkningarna är svåra, bör läkare kontaktas. En komplett förteckning av möjliga biverkningar finns i bipacksedeln.

När får du inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Keflex är inte lämpat för alla. Ta inte denna antibiotikakur ifall du:

  • Är överkänslig mot cefalexin eller annat förekommande hjälpämne.

Lider du av vissa hälsoproblem, exempelvis njurfunktionsstörning, är detta läkemedel möjligen mindre lämpligt. Rådfråga läkaren om och hur du kan ta Keflex. Keflex kan ha inflytande på andra mediciners verkan (även omvänt) – ange därför alltid under läkarkonsultationen vilka mediciner och näringssupplement du tar. I bipacksedeln går det att läsa mer i ämnet.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta Keflex om du är gravid eller ammar endast om läkare ordinerat detta. Denna medicin har inga anmärkningar gällande trafiklämplighet eller alkoholintag.