Klobetasonbutyrat

Klobetasonbutyrat

Klobetasonbutyrat är en hormonsalva. Dess aktiva ämne klobetasonbutyrat tillhör de medelstarkt verkande kortikosteroiderna (binjurebarkhormon). Denna medicin lindrar hudbesvär till följd av inflammationsreaktioner såsom rodnad, svullnad, flagning, klåda och smärta. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Klobetasonbutyrat?

Klobetasonbutyrat är en hormonsalva. Dess aktiva ämne klobetasonbutyrat tillhör de medelstarkt verkande kortikosteroiderna (binjurebarkhormon). Denna medicin lindrar hudbesvär till följd av inflammationsreaktioner såsom rodnad, svullnad, flagning, klåda och smärta. 

Vad används medicinen för?

Salva eller kräm med klobetasonbutyrat används vid olika hudbesvär som hänger ihop med inflammationsreaktioner, såsom:

  • Eksem;
  • Seborré (gulaktiga, flagnande fläckar på pannan, mellan ögonbrynen, runt munnen och/eller näsan);
  • Psoriasis (en åkomma där det översta hudlagret växer för fort och därför flagnar och inflammeras);
  • Klåda.

Klobetasonbutyrat stillar klåda och smärta och gör huden smidig och fin på nytt.

Hur använder man Klobetasonbutyrat?

Smörj in ett tunt lager av Klobetasonbutyrat-salvan eller -krämen på de drabbade fläckarna. Gör inte lagret för tjockt på huden; då ökar risken för biverkningar. Tvätta händerna efter att du tagit Klobetasonbutyrat och se till att inte få produkten i ögonen. Den insmorda huden får under minst en halvtimma inte bli fuktig. Ta inte Klobetasonbutyrat för länge i sträck. Rådfråga läkare om ingen förbättring märks efter ett par veckor. Ger produkten effekt måste du trappa ner behandlingen i takt med att besvären avtar. Ta exempelvis salvan eller krämen först en gång om dan, därpå varannan dag och därpå med några dars mellanrum.

Dosering

Ordinerar läkaren ingen annat är den gängse doseringen för Klobetasonbutyrat följande:

  • Vuxna och barn: smörj in drabbade områden två gånger dagligen. Trappa ner användandet av salva eller kräm så fort som möjligt, och använd inte Klobetasonbutyrat längre än nödvändigt. Använd inte mer än 30 till 60 gram kräm eller salva per vecka.

Läkaren avgör hur länge du behöver använda detta läkemedel. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

De är visserligen sällsynta, men när man tar Klobetasonbutyrat kan bland andra följande biverkningar uppstå:

  • Att huden blir tunnare där medicinen applicerats;
  • Fläckar, linjer eller streck (bristning) på behandlad hud;
  • Överkänslighetsreaktioner;
  • Att binjurebarkens verkan minskar (vid långvarigt bruk).

Risken för biverkningar ökar om den insmorda huden blir övertäckt, exempelvis med blöja eller förband. Rådfråga läkare om du drabbas av biverkningar. Läs mer i ämnet i bipacksedeln.

När får detta läkemedel inte användas?

Läkemedlet Klobetasonbutyrat är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

  • Är överkänslig mot klobetasonbutyrat eller annat förekommande hjälpämne.

Detta läkemedel är inte menat för hudåkommor till följd av virala infektioner (såsom vattkoppor), bakterieinfektion (akne, svinkoppor) eller svampinfektion. Använd heller inte klobetasonbutyrat som behandling för rosacea eller öppna sår.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Använd Klobetasonbutyrat om du är eller vill bli gravid, eller om du ammar, endast om läkare ordinerat detta. Denna medicin har inga anmärkningar rörande trafiklämplighet eller alkoholintag.