Directly go to the content
Kloramfenikol

Kloramfenikol

Kloramfenikol är ögondroppar och en ögonsalva som bekämpar bakterieinfektioner i ögonen. Det aktiva ämnet kloramfenikol är ett antibiotikum. Medicinen dödar olika sorters inflammationsbakterier i ögonen, vilket leder till att infektionssymptomen minskar så att ögat kan läka. 

Vad är Kloramfenikol?

Kloramfenikol är ögondroppar och en ögonsalva som bekämpar bakterieinfektioner i ögonen. Det aktiva ämnet kloramfenikol är ett antibiotikum. Medicinen dödar olika sorters inflammationsbakterier i ögonen, vilket leder till att infektionssymptomen minskar så att ögat kan läka. 

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar kloramfenikol vid olika sorters ögoninfektioner orsakade av bakterier, exempelvis bindhinneinflammation, hornhinneinflammation, ögonlocksinflammation eller ögonkörtelinflammation. Symptom på ögoninfektion är bland andra:

 • Rödögdhet;
 • Ömmande öga;
 • Tårögdhet;
 • Varbildning i ögat, vilket kan medföra att ögonlocken klibbar igen.

Kloramfenikol sätter snabbt den sjukdomsalstrande bakterien ur spel så att besvären avtar.

Hur tar man Kloramfenikol?

Kloramfenikol finns att tillgå som ögondroppar och ögonsalva. Tvätta händerna innan medicinen tas. Såhär appliceras ögondropparna:

 • Böj huvudet bakåt;
 • Böj underögonlocket något neråt;
 • Droppa en droppe i tårkanalen;
 • Slut ögat och håll för tårkanalen med pekfingret under två minuter för att förhindra att ögondroppen flyter ut för snabbt.

Även när ögonsalva ska appliceras böjs underögonlocket neråt. Applicera en linje på ungefär 1 centimeter och slut ögat. Tårkanalen behöver inte hållas igen. Tvätta händerna direkt efter applicering. Efter att salvan gnidits in blir synen suddig ett tag, vilket försvinner av sig självt. I bipacksedeln finns vidare information om Kloramfenikol.

Dosering

Ordinerar läkaren inte annat är den gängse doseringen:

Kloramfenikoldroppar:

 • Vuxna och barn: droppa varannan eller var tredje timma det angripna ögat med 1 till 2 droppar.

Kloramfenikolsalva:

 • Vuxna och barn: applicera tre till fyra gånger dagligen en 1-centimeterslinje salva i det angripna ögat.

Fortsätt ta Kloramfenikol tills besvären uteblivit under tre dar. Använd aldrig detta läkemedel under längre än 10 dar. Rådfråga läkare om ingen förbättring märks efter tre dar, och läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Ibland kan Kloramfenikol medföra biverkningar, såsom:

 • Irritation (rodnad, klåda eller stickningar) i det behandlade ögat;
 • Oklar syn efter applicering av ögonsalva.

Rådfråga läkare vid svåra biverkningar eller biverkningar som inte omnämns i bipacksedeln.

När får detta läkemedel inte tas?

Läkemedlet kloramfenikol lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mot kloramfenikol eller annat förekommande hjälpämne;
 • Störningar i leverfunktion eller blodbildning.

Ange andra hälsoproblem eller annat ögonmedicinintag under beställningen, så att läkaren kan avgöra om du säkert kan ta Kloramfenikol.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta detta läkemedel under graviditet och amning endast efter att ha rådfrågat läkare. Ögonsalvan kan tillfälligtvis medföra suddig syn. Den som drabbas av detta bör inte bege sig ut i trafiken under tiden. Det finns inga anmärkningar rörande starkdrycksförtäring.