Byta & skicka tillbaka

Byta & skicka tillbaka

Vilket tillvägagångssätt har ni beträffande returprocedurer?

På grund av myndigheternas regler är det inte tillåtet att apoteket tar tillbaka mediciner om dessa har lämnat apoteket. Det handlar här om mediciner där apotekaren vill kunna stå för den farmaceutiska kvaliteten. Endast på så sätt kan det garanteras att du får en kvalitativt högtstående produkt. Om du skickar tillbaka något till apoteket, kan de inte kontrollera om den levererade produkten har behandlats enligt kvalitetsföreskrifterna. Man får skicka tillbaka, för att förinta medicinerna, men någon restitution av pengar kan inte äga rum. Restitution av pengar kan endast äga rum när det är tal om ett fel som gjorts av Dokteronline.com eller av de med dem samarbetande läkarna och apoteken.
För produkter utan recepttvång har du rätt att skicka tillbaka dessa inom 14 dagar efter mottagandet.