Missat att ta ditt p-piller

Har du glömt att ta ditt p-piller? Läs här vad du ska göra för att undvika graviditet. Vilka åtgärder du måste vidta beror på i vilken vecka du glömt p-pillret.

Mindre än 12 timmar för sent

Upptäcker du att du har glömt att ta ditt p-piller inom 12 timmar, kan du ändå ta det glömda p-pillret och är du skyddad mot graviditet. Ta p-pillret nästa dag vid normal tid och gör slut på p-pillerkartan. Verkan av p-pillret kommer inte att minska om du tar resten av pillerkartan vid rätt tidpunkt. Du behöver inte använda något kompletterande preventivmedel.

Mer än 12 timmar för sent

Om du kommer på att du har glömt att ta ditt p-piller mer än 12 timmar senare, kan detta minska p‑pillrets verkan. Risken för graviditet ökar härigenom. Följ följande riktlinjer för att undvika graviditet.

Glömt p-piller vecka 1

Har du glömt p-pillret första veckan? Ta ändå det glömda pillret och ta nästa p-piller vid normal tidpunkt. Gör slut på p-pillerkartan men använd ett kompletterande preventivmedel (kondom) de första 7 dagarna. Har du haft oskyddat sex de senaste 3 dagarna (72 timmar), då finns det risk för graviditet. Ta ett dagenefter-piller för att förebygga detta.

Glömt p-piller vecka 2

Har du glömt p-pillret andra veckan? Ta ändå det glömda pillret och gör slut på p-pillerkartan. Du är skyddad mot graviditet och du behöver inte använda något kompletterande preventivmedel.

Glömt p-piller vecka 3

Har du glömt p-pillret sista veckan? Det finns två möjligheter: 1. Fortsätt att ta p-pillren. Ta ändå det glömda pillret och gör slut på p-pillerkartan. Fortsätt sedan med nästa pillerkarta. Det betyder att det inte blir någon stoppvecka. 2. Tidigarelagd stoppvecka. Börja med en stoppvecka från och med den dag du glömt p-pillret. Den 8e dagen börjar du med ny p-pillerkarta igen.

Diarré eller kräkningar

Om du har besvär av diarré eller kräkningar, kan detta påverka preventivmedlets pålitlighet. Händer det inom 3 timmar efter du tagit p-pillret, är inte p-pillret helt upptaget i kroppen och risken finns att de verksamma ämnena avlägsnas ur kroppen via kräkningar. Ta därför ännu ett piller från reservkartan efter några timmar. Fortsätter diarrén eller kräkningarna länge, använd då ett preventivmedel så länge resten av p-pillerkartan varar.

Tillbaka till toppen