Kytril

Kytril tabletter innehåller granisetron, ett läkemedel mot illamående och kräkning som följd av en kemokur (celllgiftsbehandling) eller radioterapi (strålbehandling). Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Kytril?

Kytril tabletter innehåller granisetron, ett läkemedel mot illamående och kräkning som följd av en kemokur (celllgiftsbehandling) eller radioterapi (strålbehandling). Du kan köpa Kytril på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att ordna det i ditt namn på ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsultation för dig med en legitimerad EU-arts.

Vad används medicinen för?

En av de mest kända och jobbigaste biverkningarna av strålbehandling eller en kemokur är illamående. Läkare föreskriver Kytril för att förebygga illamående och kräkningsbenägenhet. Det verksamma ämnet granisetron är en 5-HT3-(serotonin)receptorantagonist. Denna medicin sköter om att illamåendecentrum i hjärnan stimuleras mindre fort, så att illamående inte uppträder eller minskar vid redan befintliga besvär.

Hur använder man Kytril?

För att förebygga illamående och kräkning: ta den första dosen Kytril ungefär en timme före behandlingens början (kemokur eller stråbehandling). Medicinen har då tid att inverka ordentligt. Inta tabletten utan att tugga på den med lite vatten. Fortsätt att inta medicinen till högst en vecka efter behandlingen för att förebygga illamående i efterskott. Är du redan illamående, då kan du inta tabletten direkt. Du kan inta denna medicin med eller utan föda.

Dosering

Kytril finns att få i tabletter à 1 mg. Om inte en läkare föreskriver annorlunda, är den brukliga doseringen som följer:

  • Vuxna: två gånger om dagen 1 tablett à 1 mg under högst 7 dagar.

Kytril är inte lämplig för barn under 18 år. Rådfråga bipacksedeln för mer information om doseringen av detta läkemedel.

Biverkningar

Om du använder Kytril kan du ibland få besvär av biverkningar. Det gäller då för det mesta besvär som:

  • Huvudvärk;
  • Obstipation eller diarré;
  • Sömnlöshet;
  • Leverfunktionsstörningar;
  • Hudutslag.

Överlägg med en läkare om du får besvär av dessa eller andra biverkningar, även när det gäller besvär som inte står upptagna i bipacksedeln.

När ska du inte använda detta läkemedel?

Kytril är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du är överkänslig för granisetron eller ett av hjälpmedlen i medicinen. Har du problem med en viss hjärtavvikelse, använder du mediciner som kan skada ditt hjärta eller har en elektrolytavvikelse konstaterats, då måste du vara extra försiktig med detta läkemedel. Har du besvär av andra hälsoproblem, överlägg då med en läkare om Kytril är ett lämpligt läkemedel för dig. Kytril kan påverka effekten av andra mediciner (och vice versa). Informera därför en läkare om vilka läkemedel eller kosttillskott du använder. En läkare vet om dessa mediciner har en växelverkan med Kytril. I bipacksedeln läser du mer om dessa ämnen.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Kytril är inte lämplig för kvinnor som är gravida eller ammar, om inte en läkare avgör annorlunda. Detta läkemedel påverkar inte din reaktionsförmåga. Kytril har inte någon växelverkan med alkohol.