Meny

Vår medicinska kännedom

Vi samarbetar med läkare och apotekare för att kunna arbeta enligt de senaste insikterna.

Samarbetande läkare

Dokteronline.com förfogar över ett stort nätverk med läkare och apotekare. Därigenom har vi alltid tillgång till medicinsk kännedom och kan vi alltid stå till tjänst på ett säkert sätt. De läkare som vi samarbetar med är naturligtvis registrerade som läkare. Ofta arbetar de fortfarande som husläkare i egen praktik.

Med bra frågeformulär och bra information till konsumenten, kan läkarna fatta ett avvägt beslut om att ge innehåll ät vårdbehovet

Dr Wouter Mol
Allmänpraktiker

Dessa samarbetande läkare bedömer alltid ditt medicinska frågeformulär och din önskan om vård. Ibland är det dessutom praktiskt att ha kontakt med dig, så att man kan ställa fördjupade frågor eller för att få mer förståelse för din (medicinska) situation. Med din information kan läkaren bedöma om din önskade behandling är säker. Det kan vara så att hen beslutar att skriva ut en alternativ produkt åt dig, eller att läkaren beslutar att behandlingen inte alls passar dig. I så fall informerar hen tydligt om det. Om läkaren anser att det är passande önskningar, får du ett recept eller får du produkten från ett av de samverkande europeiska apoteken. Har du därefter några frågor till läkaren, kan du ställa dessa via eftervårdslänken i Min omgivning.

Läkarens namn hittar du i bekräftelsemejlet som du får efter att hen bedömt din ansökan. I detta e mejl hittar du även den behandlande läkarens officiella registreringsnummer, samt en digital länk till den reglerande instansen i det EU-land där läkaren är verksam. På så sätt kan du lätt verifiera (online) hans eller hennes registrering.

Vårt Medicinska Råd

Dokteronline.com har ett eget, oberoende Medicinskt Råd. I det sitter läkare och apotekare, som konstant håller uppsikt över det medicinska ansvaret som gäller vår plattform. På så sätt bedömer de informationsfaciliteten, testar de ständigt produkterbjudandets säkerhet och möjligheter, och håller de uppsikt över de medicinska procedurerna inom plattformen. Tänk till exempel på att arbeta fram medicinska frågeformulär, som läkarna kan kartlägga din diagnos och din behandlingsönskan felfritt. Väldigt säkert.

Tillbaka till toppen