Lariam

Lariam

Lariam innehåller det verksamma ämnet mefloquine, vilket är ett malariamedel. Det används både som förebyggande vård och som behandling av malaria. Mer Information

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Lariam 250 mg 1 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

364,46 SEK

Lariam 250 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

672,46 SEK
Produktinformation

Lariam

Lariam innehåller det verksamma ämnet mefloquine, vilket är ett malariamedel. Det används både som förebyggande vård och som behandling av malaria. Mefloquine dödar malariaparasiterna i blodet. Läkare föreskriver Lariam vid malaria.