Directly go to the content
Levest

Levest

Levest är ett preventionspiller med två hormoner som grund: etinylestradiol (ett östrogenhormon) och levonorgestrel (ett prostagenhormon). Därmed tillhör det gruppen kombinationspiller. Levests hormoner förhindrar graviditet från att uppstå.  Om du vill göra en förfrågan på Levest, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Levest?

Levest är ett preventionspiller med två hormoner som grund: etinylestradiol (ett östrogenhormon) och levonorgestrel (ett prostagenhormon). Därmed tillhör det gruppen kombinationspiller. Levests hormoner förhindrar graviditet från att uppstå. 

Om du vill göra en förfrågan på Levest, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Levest är ett preventionsmedel. Dess aktiva ämnen gör livmoderns och livmodermunnens slemhinnor omöjliga att befrukta. Levest förhindrar dessutom att ägglossning äger rum, vilket gör en graviditet nästintill omöjlig. Läkare ordinerar även Levest vid menstrueringsbesvär, såsom svår smärta eller onormal blodförlust. Då endast (en mild) avsöndringsblödning äger rum när man tar detta piller så minskas dessa besvär avsevärt.

Hur använder man Levest?

En karta Levest innehåller 21 piller på vardera 150 mikrogram levonorgestrel och 30 mikrogram etinylestradiol. Ta 1 piller om dan. Gör detta så långt som möjligt vid en fast tidspunkt – då minskar risken för att glömma ta ett piller, och tillförlitligheten hålls uppe. När kartan tömts följer en pausvecka på 7 dar. Påbörja en ny karta under den åttonde dan. Under pausveckan uppstår en lätt menstruering (avsöndringsblödning). Glömmer man att ta ett piller, eller om man blir sjuk efter intag (kräkning eller vattnig diarré), kan preventionsmedlets pålitlighet avta. Läs då bipacksedeln, vari det står hur man ska gå tillväga för att minska risken för graviditet. Det går även bra att rådfråga en apotekare eller läkare.

Dosering

Levest doseras på följande vis:

  • Vuxna kvinnor: ta 1 tablett en gång dagligen under 21 dar, vid en fast tidspunkt. Därefter följer en pausvecka.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

När man tar preventionsmedel kan ibland biverkningar uppstå. Så även när man tar Levest, även om det oftast är riskfritt. De biverkningar som ändå kan förekomma är bland andra:

  • Ömmande eller spänd känsla i brösten;
  • Bukbesvär;
  • Vaginal blodförlust under tiden;
  • Huvudvärk.

Den som drabbas av långvariga eller svåra biverkningar (se bipacksedeln) bör rådfråga läkare. Läs mer i ämnet i bipacksedeln.

När får man inte ta detta läkemedel?

Preventionsmedlet Levest lämpar sig inte för alla. Ta inte detta piller exempelvis vid:

  • Överkänslighet mot etinylestradiol, levonorgestrel eller annat hjälpämne;
  • Nuvarande eller tidigare fall av trombos eller annan blodkärlsåkomma;
  • Tidigare fall av hjärtinfarkt eller hjärnblödning;
  • Vissa sorters migrän, cancer eller andra svåra åkommor;
  • Pågående besvär med vaginalblödningar av okänd anledning.

I bipacksedeln finns en utförlig listning av kontraindikationer och andra anmärkningar. Den som använder ytterligare mediciner eller lider av hälsoproblem bör ange detta under läkarkonsultationen. Läkaren vet om Levest är säkert att använda eller inte.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta inte detta piller under graviditet eller amning. Det finns inga anmärkningar rörande trafiklämplighet eller alkoholintag.