Levitra

Vad du bör veta

Denna bipacksedel ger allmän information om Levitra 5 mg, 10 mg och 20 mg. Läs alltid uppmärksamt igenom bipacksedeln i förpackningen innan du börjar använda detta erektionsmedel. Har du ändå frågor efter att du har läst bipacksedeln?

Rådfråga då en läkare eller apotekare. 

1. Vad är Levitra och för vad används det?

Levitra är ett erektionsmedel. Det används vid erektionsstörningar, även kallat impotens eller erektil dysfunktion (ED). Vid denna åkomma förblir penisen slapp, trots sexuell stimulans. Könsumgänge eller andra tillfredsställande sexuella handlingar är därför inte möjliga. Det verksamma ämnet i detta erektionsmedel är vardenafil, en medicin som tillfälligt återställer erektionsförmågan i penisen. Härigenom uppstår vid sexuell upphetsning åter en normal erektion.

2. Vad du bör veta innan du intar Levitra

Ta hänsyn till följande vid användning av Levitra:

  • Använd inte denna medicin om du är överkänslig för vardenafil, om du använder läkemedel som innehåller nitrater, om du lider av vissa hjärt- och leveråkommor, eller om du har ett lågt blodtryck eller en allvarlig ögonavvikelse.
  • Detta läkemedel kan ha en växelverkan med andra mediciner. Uppge till läkaren under online konsulten vilka andra mediciner du använder.
  • Om du intar Levitra efter en bastant måltid, kan det fördröja effekten.
  • Vid användning av detta medel kan biverkningar som yrsel uppträda. Ta hänsyn till detta om du vill ge dig ut i trafiken.

Rådfråga Levitra bipacksedel som du finner på produktsidan för mer information.

3. Hur intar man Levitra?

Levitra är en tablett som ska intas med lite vätska en halvtimme före könsumgänget. Detta erektionspiller verkar ungefär fyra till fem timmar, och bara i kombination med sexuell upphetsning. Svälj Levitra helst på fastande mage för att få en snabb effekt. Ta aldrig mer än 1 tablett per dygn och använd detta läkemedel inte varje dag (maximalt tre gånger i veckan) för att undvika allvarliga biverkningar. Drick lite eller ingen alkohol vid användning av detta läkemedel.

4. Möjliga biverkningar

Denna medicin kan ge biverkningar. Möjliga biverkningar är:

  • huvudvärk;
  • rodnad;
  • mag- och tarmbesvär;
  • yrsel;
  • störningar av synförmågan (suddig syn, avvikande färgförnimmelse, överkänslighet för ljus);

Inte alla har besvär av biverkningar, det är olika per person. En användare upplever fler biverkningar än en annan användare. Läs den fullständiga listan över biverkningar i Levitra bipacksedel.

5. Hur förvarar du Levitra?

Håll detta erektionsmedel utom räckhåll för barn. Förvara detta läkemedel i den originella förpackningen och skydda det mot höga temperaturer och fukt. Använd inte Levitra efter passerat bästföredatum.

6. Kompletterande information

Levitra är en tablett i ett tunt skikt med en orange färg. Detta läkemedel innehåller det verksamma ämnet vardenafil och kan fås i olika styrkor. Rådfråga bipacksedeln i förpackningen för de övriga beståndsdelarna i detta läkemedel. Här får du också information om tillverkaren och licensinnehavaren av denna produkt.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Levitra 10 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

941,37 SEK

Levitra 10 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.529,06 SEK

Levitra 10 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.237,45 SEK

Levitra 10 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.741,19 SEK

Levitra 10 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.115,85 SEK

Levitra 10 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.514,64 SEK

Levitra 10 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.906,09 SEK

Levitra 10 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.312,23 SEK

Levitra 10 mg 64 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

9.625,65 SEK

Levitra 20 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.033,72 SEK

Levitra 20 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.775,69 SEK

Levitra 20 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.410,61 SEK

Levitra 20 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.961,58 SEK

Levitra 20 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.218,69 SEK

Levitra 20 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.591,25 SEK

Levitra 20 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.028,88 SEK

Levitra 20 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.538,91 SEK

Levitra 20 mg 64 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

10.297,30 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.