Levitra

Levitra biverkningar

Användning av Levitra kan orsaka biverkningar, dock inte hos alla. De flesta biverkningarna är milda till måttliga.

Mycket vanliga biverkningar:

(Dessa förekommer hos 1 av 10 personer eller fler) Huvudvärk, rodnad.

Vanliga biverkningar:

(Dessa kan förekomma hos 1 av 100 till 1 av 10 personer) Matsmältningsbesvär, Illamående, Yrsel, Täppt eller rinnande näsa.

Mindre vanliga biverkningar:

(Dessa förekommer hos färre än 1 av 100 personer) Ögonen blir känsliga mot solljus, Högt eller lågt blodtryck, svimning, Ökad muskelspänning, effekt på synen, Erektionsproblem (såsom spontana eller smärtsamma erektioner) Om du får mycket besvär från en av dessa biverkningar eller om de inte försvinner när du fortsätter att använda Levitra, tala med din läkare. Om du upplever biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Hur förvarar du Levitra?

Förvaras utom syn-och räckhåll för barn. Använd inte efter utgångsdatumet på förpackningen. Denna bipacksedel godkändes senast i mars 2003.

Ytterligare information

För ytterligare upplysningar som är relaterade till detta läkemedel, kontakta det lokala ombudet för den som innehar lisens för distributionen av läkemedlet. Belgien / Belgique / Belgien Bayer s. a.-n. V., Division Pharma Avenue Louise 143 / avenue Louise B-1050 Bruxelles Tel / Phone: 32 - (0) 2-5356311

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Levitra 10 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

816,71 SEK

Levitra 10 mg 4 munsönderfallande tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.062,65 SEK

Levitra 10 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.349,57 SEK

Levitra 10 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.082,25 SEK

Levitra 10 mg 12 munsönderfallande tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.187,80 SEK

Levitra 10 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.676,59 SEK

Levitra 10 mg 16 munsönderfallande tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.671,47 SEK

Levitra 10 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.503,55 SEK

Levitra 10 mg 20 munsönderfallande tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.253,52 SEK

Levitra 10 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.728,99 SEK

Levitra 10 mg 24 munsönderfallande tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.530,19 SEK

Levitra 10 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.572,35 SEK

Levitra 10 mg 28 munsönderfallande tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.216,76 SEK

Levitra 10 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

5.061,14 SEK

Levitra 10 mg 32 munsönderfallande tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.828,53 SEK

Levitra 10 mg 64 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

9.398,82 SEK

Levitra 10 mg 64 munsönderfallande tabl. + Konsultation + Serviceavgift

9.272,78 SEK

Levitra 20 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.009,36 SEK

Levitra 20 mg 8 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.631,37 SEK

Levitra 20 mg 12 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.200,10 SEK

Levitra 20 mg 16 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.891,79 SEK

Levitra 20 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.778,18 SEK

Levitra 20 mg 24 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.336,66 SEK

Levitra 20 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.733,23 SEK

Levitra 20 mg 32 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

5.743,61 SEK

Levitra 20 mg 64 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

10.054,65 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.