Lipitor

Lipitor

Lipitor är ett kolesterolsänkande medel. Det verksamma ämnet atorvastatin hör till medicingruppen 'statiner'. Dessa mediciner hämmar bildandet av kolesterol i levern och sköter om att fetthalten i blodet blir lägre, så att risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Lipitor?

Lipitor är ett kolesterolsänkande medel. Det verksamma ämnet atorvastatin hör till medicingruppen 'statiner'. Dessa mediciner hämmar bildandet av kolesterol i levern och sköter om att fetthalten i blodet blir lägre, så att risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar. Lipitor är ett receptbelagt läkemedel.

Vad används medicinen för?

Läkare föreskriver Lipitor vid en förhöjd kolesterolhalt. Om blodet innehåller mycket kolesterol eller andra dåliga fetter, ökar detta risken för åderförkalkning, och därmed vissa hjärt- och kärlsjukdomar, såsom hjärtinfarkt eller stroke. Lipitor sänker fetthalten i blodet och minskar därmed risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Lipitor föreskrivs ibland också preventivt, t.ex. till personer som har större risk att drabbas av en hjärt- eller kärlsjukdom, t.ex. om de lider av diabetes eller angina pectoris.

Hur använder man Lipitor?

Inta tabletten Lipitor helst på en fast tidpunkt. Tugga inte sönder tabletten, utan svälj den med lite vatten. Du kan inta tabletten när som helst på dagen med eller utan mat. Lipitor föreskrivs för det mesta i kombination med en kolesterolsänkande diet. Det är viktigt att du fortsätter att följa denna diet under behandlingen. Undvik att dricka grapefruktsaft om du behandlas med Lipitor. Beståndsdelarna i grapefrukt kan förstärka eller framkalla biverkningarna av Lipitor.

Dosering

Lipitor finns att få i olika styrkor. En läkare som föreskriver detta läkemedel, avgör vilken styrka som passar vid dina besvär. Om inte en läkare föreskriver annorlunda, är den brukliga startdoseringen av Lipitor som följer:

  • Vuxna och barn från 10 år: Inta en gång om dagen 1 tablett i den föreskrivna styrkan.

En läkare kan anpassa doseringen efter behov. Lipitor är inte lämplig för barn under 10 år. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Fastän Lipitor i regel fördras utan problem, kan du under behandlingen med denna medicin få besvär av biverkningar, såsom:

  • Mag-tarmbesvär, som illamående, förstoppning, väderspänningar eller diarré;
  • Huvudvärk;
  • Näsblod eller inflammation i näshålan;
  • Halsont;
  • Muskelvärk – eller ont i lederna, muskelsvaghet eller- kramp;
  • Förhöjd blodsockerhalt.

Har du mycket besvär av dessa eller andra biverkningar, överlägg då med en läkare. I bipacksedeln finner du mer information om de eventuella biverkningarna.

När ska du inte använda detta läkemedel?

Lipitor är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

  • Är överkänslig för atorvastatin eller ett av de använda hjälpämnena;
  • Lider eller har lidit av en leversjukdom.

Överlägg med en läkare om du har andra hälsoproblem eller om du dricker mycket alkohol. Lipitor har en växelverkan med olika andra mediciner. En läkare kan ge information om detta. I bipacksedeln finner du mer information om kontraindikationerna, växelverkan och andra varningar.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Lipitor om du är gravid eller ammar. Lipitor påverkar inte din bilkörning. Drick inte alls eller begränsa din användning av alkohol. Sprit kan framkalla eller förvärra biverkningarna av Lipitor.