Lipostat

Lipostat

Lipostat är en medicin som sänker kolesterolhalten i blodet. Det verksamma ämnet är pravastatin, en av de s.k. kolesterolsynteshämmarna. Medicinen sköter om att levern producerar mindre kolesterol. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Vad är det?

Lipostat är en medicin som sänker kolesterolhalten i blodet. Det verksamma ämnet är pravastatin, en av de s.k. kolesterolsynteshämmarna. Medicinen sköter om att levern producerar mindre kolesterol. Så minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Vad används den för?

Lipostat föreskrivs om kolesterolhalten i blodet är för hög. En läkare kan också ordinera detta medel åt patienter som av något annat skäl har en förhöjd risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Hur använder man Lipostat?

Kolesterol produceras av levern framförallt under natten. Lipostat verkar därför bäst om du intar den på kvällen.

Dosering

Lipostat kan fås i tabletter på 10, 20 och 40 mg. Din läkare vet vilken styrka du ska använda. Den vanliga doseringen 1 tablett per dygn, om inte din läkare föreskriver annorlunda. En glömd dos kan du inta senast åtta timmar innan du tar följande dos.

Biverkningar

Lipostat kan förorsaka biverkningar. Muskelbesvär kan uppträda (oförklarlig muskelvärk, muskelkramp, ont i lederna). Rådfråga i så fall din läkare: dessa besvär kan tyda på en sällsynt allvarlig biverkan.

Se upp: Kombinationen av alkohol och Lipostat kan vara belastande för din lever. Begränsa därför användningen av alkoholhaltiga drycker. Om du använder Lipostat, kan du i början få besvär av yrsel. I regel upphör detta efter någon tid. Du kan då delta i trafiken igen. Använd inte Lipostat om du är gravid, försöker bli det eller ammar.