Directly go to the content
Lizinna

Lizinna

Lizinna är ett preventionspiller. De aktiva ämnena i detta piller är etinylestradiol (ett östrogenhormon) och norgestimat (ett prostagenhormon). Dessa hormoner förhindrar ägglossning och förändrar livmoderns och livmodermunnens slemhinnors sammanställning. Alla Lizinnapiller har samma sammansättning, vilket gör detta preventionspiller mycket pålitligt och lättanvänt. 

Vad är Lizinna?

Lizinna är ett preventionspiller. De aktiva ämnena i detta piller är etinylestradiol (ett östrogenhormon) och norgestimat (ett prostagenhormon). Dessa hormoner förhindrar ägglossning och förändrar livmoderns och livmodermunnens slemhinnors sammanställning. Alla Lizinnapiller har samma sammansättning, vilket gör detta preventionspiller mycket pålitligt och lättanvänt. 

Vad används medicinen för?

Lizinna tas som ett preventionsmedel. Dessutom ordinerar läkare detta piller vid menstrueringsbesvär såsom mensvärk, oregelbunden cykel och onormal blodförlust. Tar man Lizinna försvinner den äkta menstrueringen som ersätts av en lätt och regelbunden avskrädesblödning.

Hur använder man Lizinna?

En karta Lizinna innehåller 21 piller. Ta 1 piller om dan under tre veckors tid. När en karta tömts är det dags för en pillerfri (paus-)vecka. Under den veckan kommer avskrädesblödningen igång. Påbörja en ny karta under den åttonde dan. Svälj så ofta som möjligt pillret vid en fast tidspunkt, och hoppa aldrig över ett piller. Skulle ett piller ändå glömmas, eller om kräkning eller vattnig diarré förekommit, kan pillret bli mindre pålitligt. Rådfråga bipacksedeln, vari det står hur att då gå tillväga. Det går även bra att rådfråga läkare eller apotekare.

Dosering

Lizinna finns tillgängligt i förpackningar på 1, 3 eller 6 kartor med 21 tabletter vardera. En tablett innehåller 250 mikrogram norgestimat och 35 mikrogram etinylestradiol. Lizinna doseras på följande vis:

  • Vuxna kvinnor: 1 tablett vid samma tidspunkt en gång om dan, följt av en pausvecka.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Preventionspiller kan medföra biverkningar. Så även Lizinna, även om de flesta kvinnor kan ta det problemfritt. De biverkningar som kan uppstå är bland andra:

  • Spända eller ömmande bröst;
  • Utsöndringsblödningar;
  • Bukproblem;
  • Huvudvärk.

De flesta biverkningar upphör efter några veckor eller månader, efterhand som kroppen vänjer sig vid hormonerna. Rådfråga läkare om de inte gör det, eller om biverkningarna är svåra (se bipacksedel). I bipacksedeln finns vidare information i ämnet.

När får man inte använda detta läkemedel?

Preventionsmedlet Lizinna lämpar sig inte för alla. Ta exempelvis inte detta piller vid:

  • Överkänslighet mot etinylestradiol, norgestimat eller annat förekommande hjälpämne;
  • Nuvarande eller tidigare trombos eller koaguleringsstörning;
  • Tidigare hjärn- eller hjärtinfarkt (eller varningssympton på någondera);
  • Nuvarande eller tidigare fall av leveråkomma, bukspottkörtelsinflammation eller vissa sorters cancer;
  • Vaginala blödningar utan känd orsak.

Den som har andra hälsoproblem eller tar fler mediciner bör rådfråga läkare angående Lizinna. I bipacksedeln finns vidare information om kontraindikationer och andra anmärkningar.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar ska inte ta Lizinna. Det finns inga anmärkningar rörande trafiklämplighet eller alkoholintag.