Directly go to the content
Loestrin 30

Loestrin 30

Loestrin 30 är ett kombinerat, oralt preventivpiller.

Vad är Loestrin 30?

Loestrin 30 är ett kombinerat, oralt preventivpiller.

Hur fungerar denna medicin?

Loestrin 30tabletter innehåller två aktiva beståndsdelar: etinylestradiol och noretisteron. Båda är syntetiska versioner av de naturliga kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron. Etinylestradiol motsvarar östrogen och noretisteron progesteron. Loestrin 30 imiterar en normal menstrueringscykel. Den dagliga hormondosen den innehåller motverkar graviditet på tre sätt:

  • Den lurar kroppen att tro att ägglossning ägt rum, vilket motverkar ovulation.
  • Hormonerna påverkar skapandet av naturliga livmoderhalsslemhinnor. Detta gör slemmet tjockare, så att sperma får det svårare att nå livmodern.
  • Livmoderslemhinnelagrets förändrade kvalitet motverkar att den befruktade äggcellen fastnar.

Vad används Loestrin 30 för?

Loestrin 30 tas för att undvika graviditet. Bruket av Loestron kan leda till en lättare, mindre smärtsam och mer regelbunden menstruering. Kvinnor med oönskade menstrueringsbesvär kan med fördel ta Loestrin 30.

Dosering och tillämpning

Ta en tablett dagligen under 21 dar, som följs av ett uppehåll på 7 dar. Under detta uppehåll uppstår menstruering. Börja därpå med nästa remsa, även om små blödningar ännu förekommer. Tabletterna är märkta med veckodagarna. Börja ta pillren under menstrueringens första dag. Obs: Ta pillret vid samma tidspunkt varje dag. Oregelbundet intag kan ha negativ inverkan på preventivmedlet.

Biverkningar.

Hälsosamma och icke-rökande kvinnor löper i princip ingen risk för biverkningar, men ibland kan biverkningar uppstå. Varar dessa längre än ett kvartal är det läge att kontakta läkare. Det finns låg risk att drabbas av följande biverkningar: genombrottsblödningar, förändring av den vaginala utsöndringen, illamående och kräkning. Att tänka på Preventivpillret skyddar inte mot sexuellt överförbara åkommor. Det är viktigt att ta reda på ifall Loestrin 30 är rätt preventivmedel för just dig. Loestrin 30 lämpar sig för de flesta hälsosamma, unga kvinnor – men ska inte tas under graviditet. Läs alltid igenom en medicins bipacksedel i förväg.

Alternativ medicin.

Följande preventivmedel innehåller samma aktiva ämnen som Loestrin 30: Binovum, Brevinor, Ovysmen, Synphase, Trinovum.