Directly go to the content
Macrobid

Macrobid

Macrobid är ett antibiotikum som föreskrivs vid blåskatarr och andra urinvägsinfektioner. Det verksamma ämnet är nitrofurantoin, ett bakteriedödande medel som snabbt och nästan helt utsöndras av njurarna. Härigenom är Macrobid synnerligen lämpligt vid bekämpning av akuta, okomplicerade urinvägsinfektioner. Medlet sätts ibland också in för att förekomma infektioner vid en undersökning eller operativt ingrepp av urinvägarna.

Vad är Macrobid?

Macrobid är ett antibiotikum som föreskrivs vid blåskatarr och andra urinvägsinfektioner. Det verksamma ämnet är nitrofurantoin, ett bakteriedödande medel som snabbt och nästan helt utsöndras av njurarna. Härigenom är Macrobid synnerligen lämpligt vid bekämpning av akuta, okomplicerade urinvägsinfektioner. Medlet sätts ibland också in för att förekomma infektioner vid en undersökning eller operativt ingrepp av urinvägarna.

Användning

Macrobid kan fås i en förpackning med 14 kapslar à 100 mg. Det är bäst att inta kapslarna med lite vätska under eller strax efter måltiden, och de ska sväljas i sin helhet. Det är viktigt att fullfölja hela kuren, även om besvären har försvunnit. Om du slutar behandlingen i förtid så kan infektionen komma tillbaka. Om besvären efter kuren inte har förbättrats eller återkommer, rådfråga då en läkare.

Dosering Macrobid

Den vanliga doseringen för vuxna och barn från 12 år är 2 x om dagen 100 mg under 7 dagar. Följ härvid dock alltid läkarens råd. En bortglömd dos kan tas igen, om det inte nästan är tid att inta en ny dos. Överdosering leder för det mesta till kräkning. Varna i fall av överdosering alltid en läkare.

Biverkningar Macrobid

Läkemedel kan förorsaka biverkningar. De mest förekommande biverkningarna som uppges om Macrobid är: huvudvärk, yrsel, sömnighet, illamående, rinnande diarré och magont. Macrobid kan ge urinen en mörkare färg. Det är oskyldigt och försvinner efter kurens slut. I sällsynta fall kan allvarligare biverkningar uppträda som hosta, andfåddhet och feber (risken för detta är större efter långvarigt bruk av denna medicin), hudutslag eller stick i armar och ben. Sluta i så fall att inta medicinerna och rådfråga en läkare. Om du har mycket besvär av biverkningar, eller upplever biverkningar som inte nämns, rådfråga då din läkare eller apotekare.

Interaktioner med andra läkemedel

Macrobid kan minska effekten av andra antibiotika. Även magsyrehämmare, vissa vätskedrivande medel (diuretika) och mediciner som föreskrivs vid gikt kan påverka effekten av Macrobid. Informera alltid din läkare eller apotekare om du sväljer andra läkemedel.

När får du inte använda Macrobid (kontra-indikationer)

Macrobid är inte lämpligt för patienter som är överkänsliga för nitrofurantoin eller en av de andra ingredienserna i Macrobid. Dessutom avråds användningen av Macrobid i följande fall:

  • en starkt minskad njurfunktion
  • vid frånvaro av urinproduktion
  • patienter med G6DP-underskott (en form av blodbrist)
  • Macrobid är inte lämpligt för barn yngre än 12 år

Graviditet och amning / Bilkörning

I princip kan Macrobid, i samråd med läkaren användas under graviditeten. Emellertid avråds intagandet av detta läkemedel strax före förlossningen: nyfödda bebisar är inte i stånd att bryta ner det verksamma ämnet och kan därför bli sjuka. Macrobid utsöndras i små mängder i modersmjölken. Överlägg med din läkare om användningen av Macrobid när du ammar. Macrobid kan förorsaka yrsel. Det är viktigt att ta hänsyn till detta vid deltagande i trafiken och/eller arbete med maskiner.