Melatonin

Information om sömn


Sömnen delas upp i olika stadier: 4 stadier som går under samlingsnamnet NREM-sömn samt 1 stadie som kallas REM-sömn. NREM-sömnen är djupast medan REM-sömnen är den lättaste och om man väcks under en sådan period känner man sig vanligtvis pigg.

NREM-sömn är det som inkluderar [b] djupsömn [/ b]. Hjärnvågorna blir större och långsammare, medan den sovande är nästan helt stilla och andas långsamt och regelbundet. De fyra stegen som består av NREM-sömn går från stadium 1 som är den ytligaste formen av sömn till den djupaste sömnen i det fjärde stadiet. I det fjärde stadiet(som står för cirka 20% sömn hos unga vuxna) är hjärnvågorna störst och långsammast.

REM-sömn, även kallat [b] Rapid Eye Movement-sömn[/ b] är en mycket lättare form av sömn, som namnet antyder rör sig ögonen snabbt och hjärnans nervceller har samma aktivitetsgrad som vid vaket tillstånd. Både blodflödet och temperaturen av hjärnan ökar under REM-sömn och det finns fler kroppsrörelser i detta skede. Hjärnans vågmönster är ungefär lika med det första stadiet av NREM-sömnen.

Dessa fem stadier av sömn pågår under en genomsnittlig period av [b] 90 till 120 minuter [/ b]. En vuxen som somnar, går genom stadie 1 till stadie 2 och därifrån till 3 och 4 för att sedan gå över till REM-sömn. Detta är en så kallad sömncykel och vanligtvis passerar vi i genomsnitt fyra till sex sömncykler per natt med en viloperiod av 10-15 minuter emellan. För varje sömncykel ökar REM-sömnen och minskar i mängden av NREM-sömn. Om man sover åtta timmar, ger detta ungefär två timmar av REM-sömn.
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Circadin (melatonine) 2 mg 30 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

730,67 SEK

Melatonine 3mg 60 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

749,67 SEK

Melatonine 3mg 60 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

739,12 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.