Melatonin

Varför melatonin?


Melatonin är ett hormon som produceras av tallkottkörteln. Denna körtel finns i mitten av hjärnan. Under normala förhållanden, producerar denna körtel melatonin på natten, som då absorberas av blodet. Effekten av melatonin är att man blir sömnig. Då nivån av melatonin ökar vid mörker påverkas sekretionen av melatonin av ljus- och mörkernivån. Förr i tiden var denna fysiska mekanism en naturlig process då man somnade vid mörkerfall och vaknade då solen steg upp. Idag bryts detta mönster med artificiellt ljus 24 timmar om dygnet.

Sömnproblem på grund av artificiellt ljus


I vårt moderna och upplysta samhälle är det vanligt med en störd dygns- och sömnrytm. Speciellt med artificiellt ljus från TV-apparater, datorer och föränderliga tider av sömn då vi lägger oss sent. Människor som skiftar mellan dags och natt arbete förvirrar människans naturliga dygnsrytm. I dessa fall, där kroppens melatonin inte räcker tillräckligt till, kan ta melatonin hjälpa.

Ålder och sömn


Kroppens produktion av melatonin är relaterat till åldern. Melatoninhalten sjunker med en ökande ålder. Detta behöver nödvändigtvis inte vara ett problem, eftersom kroppen anpassar sig till detta på grund av förändringar i det hormonella systemet. För många äldre vuxna blir det svårare att somna och sova gott. I sådana fall kan melatonin hjälpa en hel del.
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Circadin (melatonine) 2 mg 30 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

709,67 SEK

Melatonine 3mg 60 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

728,13 SEK

Melatonine 3mg 60 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

717,88 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.