Melatonin

Melatonin och jetlag

Melatonin ordineras ofta vid jetlag . Jetlag är termen för en störning av dygnsrytmen som uppstår när man reser till en annan tidszon.

Kort sagt: man förvirrar kroppen genom att resa mellan tidszoner.

Vad som är dag och vad som är natt enligt kroppen störst. Ordet jetlag kommer från jet (plan) och lag (bakom). Jetlag är vanligast när du reser i östlig riktning. Ju större skillnaden mellan destinationerna är, desto värre jetlag.

Symtpom på jetlag

Symptom på jetlag är trötthet, förvirring, uttorkning, störd aptit, diarré och sömnproblem.

Vid behandling av sömnproblem i samband med jetlag ordineras ofta melatonin. Genom att ta melatonin signaleras kroppen att den är trött. Detta hjälper genom att man då kan sova lättare och snabbare. Genom att använda melatonin brukar sömnen normaliseras. Kroppen kan därmed gå tillbaka i sin vanliga rytm, och du påverkas inte av jetlag längre.

Arbetet i skift ger liknande effekter som vid jetlag. När du växlar mellan dag och natt på arbetet stör du dygnsrytmen. Detta är i grunden densamma som vad som händer vid jetlag. Därför kan likartade symtom uppträda. Även vid detta sömnproblem kan melatonin hjälpa dig att sova bättre.

Hjälp mot jetlag

Dokteronline.com är aktiva sedan år 2003 och vi utmärker oss tack vare vårt professionella arbetssätt. Vi kan sätta dig i kontakt med en läkare online och då du kan göra en förfrågan på medicin mot jetlag. Om läkaren godkänner din förfrågan skickar hen ett recept till ett apotek som sedan fraktar medicinen till dig. Enkelt, smidigt och diskret.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Circadin (melatonine) 2 mg 30 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

709,67 SEK

Melatonine 3mg 60 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

728,13 SEK

Melatonine 3mg 60 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

717,88 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.