Metosyn

Metosyn

Metosyn är en inflammationshämmande hudmedicin. Dess aktiva ämne fluocinonid är ett starkt aktivt binjurebarkhormon (kortokosteroid) som bekämpar hudbesvär såsom klåda, flagning och svullnad. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Metosyn FAPG 0.05% kräm 100 g + Konsultation + Serviceavgift

Metosyn FAPG 0.05% kräm 25 g + Konsultation + Serviceavgift

Metosyn 0.05% salva 25 g + Konsultation + Serviceavgift

Metosyn 0.05% salva 100 g + Konsultation + Serviceavgift

Vad är Metosyn?

Metosyn är en inflammationshämmande hudmedicin. Dess aktiva ämne fluocinonid är ett starkt aktivt binjurebarkhormon (kortokosteroid) som bekämpar hudbesvär såsom klåda, flagning och svullnad. 

Om du vill göra en förfrågan på Metosyn, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Hormonsalvan och krämen Metosyn används vid hudbesvär till följd av inflammationsreaktioner. Denna medicin ordineras blandannat vid psoriasis, eksem, lichen planus och andra hudåkommor varvid huden kliar, flagnar och är röd eller svullen. Det aktiva ämnet lugnar huden så att besvären minskar eller försvinner. Metosyn innehåller starkt aktiv kortikosteroid och ordineras därför mest när andra mediciner inte räcker till. Hormonsalvan lämpar sig för torr, gravt flagnande hud. Vid något fuktigare hud kan istället krämen användas.

Hur använder man Metosyn?

Smörj alltid in de angripna områdena med ett tunt lager kräm eller salva tills det att produkten tagits upp av huden. Tvätta händerna direkt efter medicininsmörjandet och se till att inte få kräm i ögonen. Inledningsvis behövs denna medicin tas flera gånger om dan. När väl besvären avtar kan man använda krämen eller salvan mer sällan – exempelvis en eller två gånger dagligen. Täck de angripna områdena med bandage endast om läkare ordinerar detta.

Dosering

Metosyn finns tillgängligt i förpackningar på 25 och 100 gram. Läkaren avgör hur ofta och länge medicinen behöver tas.

Doseringsriktlinjerna är:

  • Vuxna: smörj in den angripna huden tre till fyra gånger om dan med lite kräm eller salva. Gör detta mer sällan när besvären börjat avta.

Ge barn denna medicin endast om läkare ordinerat detta. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Ibland medför mediciner biverkningar, så även Metosyn. Dock använder dom flesta detta läkemedel problemfritt. De biverkningar som dock kan förekomma är bland andra:

  • Hudirritation på de områden där produkten smörjts in;
  • Ökad hårväxt på de områden där produkten smörjts in.
  • Att den behandlade huden förtunnas eller bleknar.

Rådfråga läkare om dessa eller andra biverkningar förekommer. Läs mer om biverkningar i bipacksedeln.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Metosyn lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin:

  • Vid överkänslighet mot fluocinonid eller annat förekommande hjälpämne;
  • För behandling av hudbesvär till följd av virus-, bakterie- eller svampinfektion;
  • För behandling av akne, rosacea, perioral dermatit (utslag kring munnen) eller hudbesvär på genitalierna.

Den som tar fler mediciner bör upplysa läkaren om dessa innan Metosyn tas i bruk.

Vidare information om kontraindikationer och andra anmärkningar finns i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Använd Metosyn under graviditet eller amning endast om läkare ordinerat detta. Metosyn påverkar inte trafiklämpligheten och har ingen växelverkan med alkohol.