Metrogel kan för närvarande inte skrivas ut via onlinekonsultation. Det är möjligt att beställa en onlinekonsultation för rosacea.

Metrogel

Metrogel

Metrogel är en infektionshämmande hudgelé. Dess aktiva ämne metronidazol är ett antibiotika som bestrider de bakterier som kan förorsaka hudåkommor. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Vad är Metrogel?

Metrogel är en infektionshämmande hudgelé. Dess aktiva ämne metronidazol är ett antibiotika som bestrider de bakterier som kan förorsaka hudåkommor. Detta gör så att blåsor och rodnader på huden, exempelvis till följd av rosacea eller hudinfektion, försvinner. 

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Metrogel blandannat vid rosacea, en åkomma på ansiktshyn som går hand-i-hand med följande symptom:

  • Röda fläckar, framförallt på kinderna, i pannan, på hakan och nästippen;
  • Finnar, bölder eller blåsor;
  • Svullna, synliga blodkärl.

Metrogel lugnar hyn. Åkommor såsom röda fläckar och avvikelser avtar inom några veckor.

Hur använder man Metrogel?

Applicera gelén på ren, torr hy och gnid in produkten. Tvätta händerna efter att medicinen tillsats, och undvik att få gelén i ögonen. Spola ögat med rikligt med vatten om så ändå skulle ske. Låt gelén torka väl innan annan vårdprodukt eller smink tillsats på huden. Det kan ta flera veckor innan Metrogels effekt märks av. Fortsätt ändå använda medicinen. Läs mer om hur att hantera denna gelé i bipacksedeln.

Dosering

Ett gram Metrogel innehåller 7,5 mg metronidazol. Läkaren avgör hur länge gelén behöver användas. Doseringsriktlinjerna är som följer:

  • Vuxna: smörj in den drabbade huden med Metrogel två gånger om dan (morgon och kväll).

Denna medicin är olämplig för barn. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Fastän alla inte drabbas kan biverkningar uppstå under behandling med Metrogel. De biverkningar som ibland kan förekomma är bland andra:

  • Hudirritation där produkten applicerats. Då kan det hjälpa att tillfälligtvis använda gelén mindre ofta;
  • Torr hy;
  • Att rosaceabesvären förvärras.

Den som lider av långvariga eller svåra biverkningar bör rådfråga läkare. I bipacksedeln finns vidare information om eventuella biverkningar.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Metrogel lämpar sig inte för alla. Använd exempelvis inte denna medicin vid överkänslighet mot metronidazol eller annat förekommande hjälpämne. Den som tar ytterligare mediciner bör rådfråga läkare om ifall dessa kan kombineras med Metrogel.

Obs: Metrogel gör huden känsligare för UV-strålning. Undvik direkt solljus och sola inte (solarium) under den tid medicineringen pågår.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör använda Metrogel endast i samråd med läkare. Det finns inga anmärkningar gällande trafiklämplighet eller alkoholintag.