Micardis

Micardis

0 / 5 Baserat på 0 reviews

Micardis är en medicin tillhörande gruppen angiotensin-II-blockerare. Dess aktiva ämne telmisartan avslappnar musklerna runt blodkärlen så att dessa vidgas och blodtrycket sjunker. Micardis kan beställas från de internetapotek som är anknutna till Dokteronline.com. Mer Information

Lägsta pris
1.647,06 SEK (Inklusive moms)
Tillgänglighet
I lager
Frakt
Gratis
Recept krävs
Ja (konsult ingår i priset)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.

 • Klarna
 • Bitcoin
 • Bank overforung
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Micardis?

Micardis är en medicin tillhörande gruppen angiotensin-II-blockerare. Dess aktiva ämne telmisartan avslappnar musklerna runt blodkärlen så att dessa vidgas och blodtrycket sjunker. Micardis kan beställas från de internetapotek som är anknutna till Dokteronline.com.

Vad tas medicinen mot?

Läkare ordinerar Micardis mot högt blodtryck, även kallat hypertoni. Ett långvarigt för högt blodtryck kan åsamka blodkärlen skada, vilket kan höja risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Micardis håller blodtrycket lägre. Denna medicin kan även användas för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar hos människor i vissa riskgrupper, såsom patienter som drabbats av slaganfall eller lider av diabetes.

Hur tar man Micardis?

Ta Micardistabletten dagligen vid en fast tidspunkt med lite vatten. Detta läkemedel kan tas med eller utan föda. En läkare avgör hur länge medicinen behöver tas. Avsluta Micardiskuren endast i samråd med läkare. Har man glömt att ta en Micardistablett går det bra att ta den ändå, utom om det strax är dags för nästa dosering. Dubblera aldrig en dos för att kompensera en överhoppad tablett.

Dosering

Micardis finns tillgängligt hos de anknutna apoteken. Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

 • Vuxna: 1 tablett på 40 mg en gång dagligen.
Läkaren kan eventuellt anpassa doseringen. Micardis är olämpligt för barn på under 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

De flesta tar Micardis utan problem, men ibland förekommer biverkningar. Det kan handla om:

 • Lågt blodtryck (hos människor som tar Micardis preventivt);
 • Urinvägsinfektioner;
 • Infektioner i de översta luftvägarna;
 • Blodbrist;
 • Magbesvär;
 • Hosta;
 • Andnöd.
I bipacksedeln finns en överblick av alla eventuella biverkningar. Den som drabbas av biverkningar bör rådfråga läkare eller apotekare.

När bör man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Micardis lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mot telmisartan eller nåt annat av tablettens hjälpämnen;
 • Graviditet;
 • Svår leveråkomma;
 • Behandling med medicin med aliskiren som bas (vanligt vid diabetes eller njurstörning).
Den som har en annan åkomma eller tar särskilda mediciner bör rådfråga läkare om den kan ta Micardis. Bipacksedeln innehåller vidare information i ämnet.

Graviditet och amning / trafiksäkerhet / alkohol

Micardis är olämpligt för kvinnor som är eller vill bli gravida. Ammande kvinnor avråds också från att ta denna medicin. Rådfråga läkare efter ett alternativt läkemedel.

Detta läkemedel kan ibland orsaka biverkningar såsom yrsel och trötthet. Den som drabbas av detta bör inte bege sig ut i trafiken.

Alkohol kan framlocka eller förvärra Micardis biverkningar. Inta därför ingen starkdryck under behandlingen med denna medicin, och drick måttligt med alkohol.

Reviews (0)

Produktrecension - Micardis

Du har inte fyllt i alla fälten (helt). Var god kontrollera de rödmarkerade fälten.

Du har redan recenserat denna produkt.

Tack! Din recension kommer efter godkännande att publiceras online inom en dag.

Klicka på stjärnorna för att ge en bedömning