Microgynon 30

Microgynon-30 bipacksedel


I denna informationsdossier finner du allmän information om Microgynon-30. Vi råder dig att innan du använder detta antikonceptionsmedel (p-piller) också uppmärksamt läsa igenom Microgynon-30 bipacksedel. Skulle du sedan ha några frågor, ta då kontakt med en läkare eller apotekare.

Vad är Microgynon-30 och för vad används det?


Microgynon-30 är ett p-piller. De verksamma ämnena ethinylestradiol och levonorgestrel har en hämmande verkan på ägglossningen och ändrar sammanställningen i livmoder(mun)slemhinnan. Detta förhindrar att en graviditet uppstår. Microgynon-30 används också för minska menstruationsbesvär som magont och onormalt stor blodförlust. Vid användning av p-pillret uppträder inte en riktig menstruation, utan en lätt bortfallsblödning som knappast ger några besvär. Microgynon-30 kan uteslutande fås mot recept.

Vad du bör veta innan du använder Microgynon-30


Ska du börja använda detta piller för första gången? Ta då hänsyn till följande:
 • Använd inte detta piller om du är överkänslig för hormonerna ethinylestradiol och levonorgestrel, eller för en av de övriga beståndsdelarna;
 • Microgynon-30 får inte användas av kvinnor som lider av, eller har en förhöjd risk att få trombos;
 • Detta piller är inte lämpligt för kvinnor som lider av migrän eller en annan allvarlig åkomma (se Microgynon-30 bipacksedel);
 • Använd inte detta läkemedel om du är gravid eller ammar;
 • P-pillret skyddar inte mot sexuellt överförbara åkommor. Du ska då använda ett kondom.
 • Pillret är bara pålitligt om du intar detta varje dag vid en bestämd tidpunkt.

Hur använder du Microgynon-30?


En karta Microgynon-30 innehåller 21 tabletter. Ta under 3 veckor varje dag 1 piller omkring samma tidpunkt. Sedan följer en pausvecka. Du sväljer då inte något piller och under denna vecka uppträder en bortfallsblödning. Efter 7 dagar kan du börja på en ny karta.

Har du glömt pillret, har du kräkts efter intagande, eller har du tunn diarré? Då kan effekten av detta läkemedel ha minskat. Det betyder att risk för en oönskad graviditet tilltar. I bipacksedeln står vad du kan göra i så fall.

Möjliga biverkningar


I allmänhet fördrar kroppen detta p-piller bra. En enstaka gång kan biverkningar uppträda, bl.a.:
 • Lätt blodförlust förutom i pausveckan (detta kallas ‘spotting’);
 • Ömma eller spända bröst;
 • Illamående eller magont;
 • Migrän eller huvudvärk;
 • Tjockare vrister på grund av att vätska hålls fast.
De flesta biverkningarna försvinner efter ett antal veckor, när kroppen har vant sig vid hormonerna. Läs igenom Microgynon-30 bipacksedeln för en fullständig översikt över de möjliga biverkningarna. I informationsdossiern ‘Microgynon-30 erfarenheter’ kan du läsa vad andra kunder anser om detta p-piller.

Hur förvarar du Microgynon-30?


Håll mediciner utom räckhåll för barn. Förvara Microgynon-30 i den originella förpackningen vid rumstemperatur. Använd inte denna medicin efter passerat bästföredatum (se förpackning).

Kompletterande information


Microgynon-30 innehåller de verksamma ämnena ethinylestradiol och levonorgestrel. I Microgynon 30 bipacksedeln finner du en översikt över de andra beståndsdelarna. I denna står också information om tillverkaren och licensinnehavaren av denna produkt.
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Microgynon 30 0.03 mg 3 x 21 Tabl. + Konsultation + Serviceavgift

488,89 SEK

Microgynon 30 ED 0.03 mg 3 x 28 Tabl. + Konsultation + Serviceavgift

488,89 SEK

Microgynon 30 0.03 mg 6 x 21 Tabl. + Konsultation + Serviceavgift

638,59 SEK

Microgynon 30 ED 0.03 mg 6 x 28 Tabl. + Konsultation + Serviceavgift

638,59 SEK

Microgynon 30 0.03 mg 9 x 21 Tabl. + Konsultation + Serviceavgift

895,07 SEK

Microgynon 30 0.03 mg 12 x 21 Tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.083,51 SEK

Microgynon 30 ED 0.03 mg 9 x 28 Tabl. + Konsultation + Serviceavgift

895,07 SEK

Microgynon 30 ED 0.03 mg 12 x 28 Tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.083,51 SEK

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.