Migard

Migard är en migränmedicin ur läkemedelsgruppen triptaner. Det aktiva ämnet frovatriptan påverkar blodkärl och nerver i hjärnan så att migränanfall förhindras och besvär lindras rejält. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Migard?

Migard är en migränmedicin ur läkemedelsgruppen triptaner. Det aktiva ämnet frovatriptan påverkar blodkärl och nerver i hjärnan så att migränanfall förhindras och besvär lindras rejält.

Om du vill göra en förfrågan på Migard, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar detta läkemedel vid migrän, en sorts svår huvudvärk. Under ett migränanfall kan även illamående och överkänslighet för ljud, vissa dofter eller ljus förekomma. Vissa människor märker strax innan migränanfall av en aura (stjärnor eller andra synfältsstörningar), talproblem, retningar i lemmar eller andra företeelser. Migard kan användas som behandling av migränanfall med eller utan aura eller andra förnimmelser.

Hur används Migard?

Endast ett pågående anfall kan behandlas med Migard. Det går inte att ta denna medicin i förebyggande syfte. Ta en Migard-tablett när du känner ett migränanfall nalkas. Fintugga inte tabletten utan svälj den hel med tillräckligt med vatten. Migard kan tas med eller utan föda. Migard får effekt efter ungefär 1 timme. Ta ytterligare en dos ifall medicinen inte ger effekt. Återvänder huvudvärken inom ett dygn trots att medlet fungerat går det bra att ta ännu en dos. Vänta alltid minst två timmar mellan två doseringar.

Dosering

Ordinerar läkaren inte annat är den gängse doseringen följande:

  • Vuxna på mellan 18 och 65 år: 1 tablett på 2,5 mg per gång.

Migard är olämpligt för barn yngre än 18 och rekommenderas inte för vuxna på över 65 år om läkaren inte ordinerat detta. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Alla drabbas inte, men precis som när man tar andra mediciner kan man erfara biverkningar när man tar Migard. Migards kända biverkningar är bland andra:

  • Yrsel;
  • Sömnighet, trötthet;
  • Stickningar, domningar eller andra ovanliga förnimmelser;
  • Smärta, muskelvärk;
  • Klämmande eller tryckande känsla på bröst, i hals eller annan del av kroppen. Rådfråga läkare ifall trycket på bröstet inte avtar av sig självt eller om smärtan är svår.

Läs mer om eventuella biverkningar i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Migard är inte lämpat för alla. Ta exempelvis inte detta läkemedel ifall du:

  • Är överkänslig mot frovatriptan eller nåt av tablettens hjälpämnen;
  • Lider eller har lidit av hjärtproblem, leveråkomma, hjärnblödning eller kärlsjukdom;
  • Har högt blodtryck.

Rådfråga läkaren om du säkert kan ta Migard ifall du lider av andra hälsoproblem, är äldre än 40, röker eller tar andra mediciner. I bipacksedeln går det att läsa mer om kontraindikationer, växelverkningar och andra anmärkningar.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör endast ta Migard i samråd med läkaren, eller inte alls. Migard kan orsaka yrsel eller sömnighet. Den som drabbas av dessa förnimmelser bör ej bege sig ut i trafiken. Alkohol kan frammana ett nytt migränanfall. Inta ingen starkdryck ifall du haft ett migränanfall.