Directly go to the content
Millinette

Millinette

Milinette är ett preventivpiller som verkar utifrån två hormoner: etinylestradiol och gestoden. Dessa ämnen hämmar ägglossningen och påverkar livmoder(halsens) slemhinnor så att graviditet förhindras. Om du vill göra en förfrågan på Milinette, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Millinette?

Milinette är ett preventivpiller som verkar utifrån två hormoner: etinylestradiol och gestoden. Dessa ämnen hämmar ägglossningen och påverkar livmoder(halsens) slemhinnor så att graviditet förhindras.

Om du vill göra en förfrågan på Milinette, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Preventivpillret är ämnat för att förhindra graviditet. Pillret är mycket pålitligt för den som tar Millinette enligt instruktionerna. Ibland ordineras pillret även för att mildra menstrueringsbesvär (svår blödning, stark magknip eller oregelbunden cykel). Den som tar Millinette får egentligen inte längre mens, utan en mildare, månatlig utsöndringsblödning.

Hur använder man Millinette?

Millinette finns tillgängligt i två olika styrkor (75 mikrogram gestoden/20 mikrogram etinylestradiol eller 75 mikrogram gestoden/30 mikrogram etinylestradiol). Läkaren känner till vilket av 75/20 eller 75/30 som är lämpligast. Svälj ett piller om dan tills kartan tömts. Därpå följer en pausvecka då man inte tar nåt piller alls under sju dar. Under denna vecka kommer en utsöndringsblödning igång. På den åttonde dan påbörjar man med en ny karta. Pillret måste tas vid en fast tidspunkt dagligen. Den som har kräkt ut ett piller, haft vattnig diarré eller glömt ta ett piller är kanske mindre skyddad mot graviditet. I bipacksedeln kan man läsa hur man går tillväga. Det går även bra att rådfråga läkare eller apotekare.

Dosering

Den rekommenderade doseringen av Millinette är:

  • Vuxna kvinnor: ta 1 tablett vid en fast tidspunkt varje dag under 21 dar, följt av en pausvecka.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Den som tar detta preventivpiller kan (framförallt inledningsvis) drabbas av biverkningar, bland andra:

  • Spända eller ömmande bröst;
  • Utsöndringsblödningar;
  • Bukbesvär;
  • Huvudvärk.

Försvinner inte besvären av sig själva, eller om biverkningarna är svåra (se bipacksedeln) bör man uppsöka läkare. Vidare information i ämnet finns i bipacksedeln.

När får man inte använda detta läkemedel?

Preventivmedlet Millinette lämpar sig inte för alla. Ta exempelvis inte Millinette i följande fall:

  • Överkänslighet mot etinylestradiol, gestoden eller annat förekommande hjälpämne;
  • Pågående eller tidigare trombos, koaguleringsstörning, hjärn- eller hjärtinfarkt;
  • Pågående eller forn leveråkomma eller vissa cancersorter.
  • Besvär med oförklarliga vaginalblödningar.

Den som lider av annan åkomma, har andra riskfaktorer (se bipacksedeln) eller tar ytterligare mediciner bör först rådfråga läkaren om ifall Millinette kan tas. I bipacksedeln finns ytterligare information om kontraindikationer och övriga anmärkningar.

Graviditet och amning / Bilkörning / alkohol

Millinette ska inte användas under graviditet. Den som ammar ska inte ta detta piller. Vi amning ordinerar läkaren ett annat preventivpiller. Det finns inga anmärkningar rörande trafiklämplighet eller alkoholintag.