Mizollen

Mizollen

Mizollen är ett antihistaminikum, ett läkemedel som används vid allergiska reaktioner i kroppen. Det verksamma ämnet mizolastin sköter om att produktionen av det kroppsegna ämnet histamin hämmas. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Mizollen?

Mizollen är ett antihistaminikum, ett läkemedel som används vid allergiska reaktioner i kroppen. Det verksamma ämnet mizolastin sköter om att produktionen av det kroppsegna ämnet histamin hämmas. Detta ämne bär skulden till att besvär uppstår som hör ihop med en allergi, såsom klåda, nysanfall och röda ögon. Genom att utmanövrera histaminet, upphör symptomen på en allergi. Du kan köpa Mizollen på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att i ditt namn ordna det hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult med en legitimerad EU-läkare.

Vad används den för?

Mizollen föreskrivs av läkare vid åkommor som hösnuva, allergi mot husdammskvalster eller en allergi av andra orsaker. En allergi förorsakar bl.a. klåda och hudutslag (nässelutslag), rinnande näsa, täppt näsa, nysanfall, röda, kliande eller inflammerade ögon, rethosta.

Hur använder man Mizollen?

Mizollen finns att få i tablettform. Du kan svälja tabletten med lite vätska. Om du får biverkningar som sömnighet, är det bäst att inta detta läkemedel på kvällen innan du går och lägger dig. Du kan använda denna medicin både i enstaka fall (om du då och då har en allergisk reaktion) och en längre tid (vid kroniska allergibesvär). Medlet kan också intas preventivt, t.ex. vid hösnuva eller om du räknar med att komma i kontakt med ett ämne du är allergisk mot.

Dosering

Mizollen finns att få i en förpackning på 30 tabletter à 10 mg. Om inte en läkare föreskriver annorlunda, är den brukliga startdoseringen som följer:

  • Vuxna och barn från 12 år: en gång om dagen 1 tablett

En läkare avgör hur länge du ska fortsatta att använda detta medel. Rådfråga bipacksedeln för mer information om doseringen av detta läkemedel.

Biverkningar

Användningen av Mizollen kan förorsaka biverkningar, fastän inte alla får dessa besvär. De biverkningar som har uppgetts av detta läkemedel, är bl.a.:

  • Sömnighet, slöhet, trötthet: dessa besvär upphör i regel efter några dagar.
  • Mag- tarmbesvär som ont i buken, illamående, diarré. Inta Mizollen under måltiden för att minska dessa besvär.
  • Huvudvärk.

Rådfråga bipacksedeln för övriga biverkningar, varningar och kontraindikationer.

Graviditet/bilkörning/alkohol

Det är inte känt vilken effekt Mizollen har på ett foster eller spädbarn. Använd därför inte detta läkemedel om du är gravid eller vill bli det, eller om du ammar, om inte en läkare uttryckligen råder annorlunda. Mizollen kan påverka din reaktionsförmåga och bilkörning. Kör inte ett fordon eller maskin om du får besvär av biverkningar som slöhet och yrsel. Alkohol kan förstärka biverkningar som yrsel. Drick inte alls eller begränsa därför din konsumtion av alkoholhaltiga drycker så länge som du använder detta läkemedel.