Monuril (Monurol)

Monuril (Monurol)

Monuril (Monurol) är ett antibiotikum. Dess aktiva ämne fosfomycin dödar vissa bakterier som kan orsaka urinvägsinfektion (blåskatarr). Monuril (Monurol) ordineras oftast som en endagskur och är därför mycket lättaget. Mer Information

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.

Patientinformation

Vad är Monuril (Monurol)?

Monuril (Monurol) är ett antibiotikum. Dess aktiva ämne fosfomycin dödar vissa bakterier som kan orsaka urinvägsinfektion (blåskatarr). Monuril (Monurol) ordineras oftast som en endagskur och är därför mycket lättaget.

Om du vill göra en förfrågan på Monuril (Monurol), kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar ofta Monuril (Monurol) för kvinnor och flickor med okomplicerad blåskatarr. Med denna åkomma följer specifika besvär, såsom:

 • Att man ofta behöver kissa (lite);
 • Smärta vid kissning;
 • Buksmärtor;
 • Grumlig eller blodig urin.

Monuril (Monurol) når urinen och urinvägarna via blodet, och dödar där de bakterier som orsakar infektionen. Detta läkemedel är snabbverkande: problemen försvinner inom några dar.

Hur använder du Monuril (Monurol)?

Monuril (Monurol) består av en påse innehållande granuler (korn). Lös upp påsens innehåll i ett glas vatten. Rör om vätskan ordentligt och drick upp den direkt. Ta medicinen på tom mage, helst strax innan läggdags. Monuril (Monurol) påverkar på så vis blåsan hela natten. Kontakta läkare ifall besvären inte upphört efter tre dar.

Dosering

Läkaren av gör vilken styrka som behövs. Ordinerar läkaren inte annat är den gängse doseringen följande:

 • Vuxna och barn på över 12 år (tyngre än 50 kilo): 1 dospåse Monuril (Monurol) 3000 mg vid ett tillfälle.

Monuril (Monurol) är olämpligt för barn på under 12 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

En Monuril (Monurol)-behandling görs oftast problemfritt. Ibland förekommer dock biverkningar, såsom:

 • Bukbesvär (illamående, kräkning, halsbränna, magknip, diarré);
 • Huvudvärk;
 • Yrsel;
 • Vaginal inflammation;
 • Hudutslag.

Rådfråga läkare vid svåra eller långvariga biverkningar. I bipacksedeln finns vidare information om möjliga biverkningar.

När får du inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Monuril (Monurol) är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin om du exempelvis:

 • Är överkänslig mot fosfomycin eller annat förekommande hjälpämne;
 • Behöver undergå hemodialys.

Monuril (Monurol) har växelverkan med vissa andra läkemedel. Upplys därför läkaren om vilka mediciner du använder. Läs mer i ämnet i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta inte Monuril (Monurol) ifall du är gravid eller ammar, om inte en läkare ordinerat detta. Bege dig inte ut i trafiken ifall du drabbas av biverkningar som påverkar reaktionsförmågan (som yrsel eller suddig syn). Detta läkemedel har inga anmärkningar gällande alkoholintag.