Motens

Motens

Motens är en kalciumblockerare – ett blodtryckssänkande läkemedel. Detta läkemedels aktiva ämne är lacidipin.  Om du vill göra en förfrågan på Motens, kan Dokteronline. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Motens 2 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Motens 4 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

Patientinformation

Vad är Motens?

Motens är en kalciumblockerare – ett blodtryckssänkande läkemedel. Detta läkemedels aktiva ämne är lacidipin. 

Om du vill göra en förfrågan på Motens, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad tas medicinen mot?

Högt blodtryck kan skada blodkärlen och organen. I långa loppet kan för högt blodtryck innebära ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. En kalciumblockerare såsom Motens avslappnar blodkärlens muskler så att de vidgas och blodet därpå kan flöda bättre så att trycket på ådrorna minskar.

Hur tas Motens?

Ta tabletten vid en fast tidspunkt på kvällen. Denna medicin kan tas med eller utan föda. Grapefrukt(ssaft) kan påverka denna medicins effekt, så ta inte tabletten med denna frukt. Glömt ta en tablett? Då går det bra att göra det närsomhelst, utom om det redan åter är kväll. Då är det bättre att vänta till efter middagen och återuppta det vanliga schemat nästa dag.

Dosering

Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

  • Vuxna: 1 tablett på 4 mg en gång om dan.
  • Åldringar: 1 tablett på 2 mg en gång om dan.

Läkaren kan justera doseringen under behandlingens gång. Motens är olämpligt för barn. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Biverkningar kan uppstå under behandlingen med Motens, även om de flesta inte drabbas. De biverkningar som eventuellt kan förekomma är bland andra:

  • Yrsel, särskilt i behandlingens inledningsfas. Detta besvär avtar oftast efter ett tag, då kroppen vant sig vid det lägre blodtrycket;
  • Huvudvärk;
  • Hjärtklappning;
  • Bukbesvär (såsom illamående eller diarré);
  • Hudutslag, ansiktsrodnad.

Den som drabbas av (nån av) dessa eller andra biverkningar bör rådfråga läkare eller apotekare. I bipacksedeln finns en utförlig översikt av alla biverkningar.

När ska man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Motens lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

  • Överkänslighet mot det aktiva ämnet lacidipin eller annat av tablettens hjälpämnen;
  • Chock eller svårt aortaförträngning.

Den som lider av vissa hjärtavvikelser (se bipacksedel) eller nedsatt leverfunktion bör vara extra försiktig med detta medel. Rådfråga läkare om det går bra att ta Motens. Motens kan påverka ett antal andra mediciners effekt (och vice versa). Läkare känner till vilka läkemedel som kan kombineras med Motens. Ange eventuell övrigt medicinintag under läkarkonsultationen.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Den som är eller vill bli gravid bör endast ta Motens om läkare ordinerar det. Motens är olämpligt för ammande kvinnor. Motens kan orsaka yrsel. Den som drabbas av denna biverkning bör inte bege sig ut i trafiken. Alkohol vidgar blodkärlen, precis som Motens. Därför kan yrsel uppstå eller förvärras. Var därför varlig med starkdryck.