Moxonidin

Moxonidin

0 / 5 Baserat på 0 reviews

Moxonidin är en blodtryckssänkande medicin. Det aktiva ämnet är en såkallad imidazolinreceptorantagonist; ett ämne som avslappnar blodkärlen. Moxonidin kan beställas från de till Dokteronline.com anknutna apoteken. Mer Information

Lägsta pris
563,95 SEK (Inklusive moms)
Tillgänglighet
I lager
Frakt
Gratis
Recept krävs
Ja (konsult ingår i priset)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.

 • Klarna
 • Bitcoin
 • Bank overforung
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Moxonidin?

Moxonidin är en blodtryckssänkande medicin. Det aktiva ämnet är en såkallad imidazolinreceptorantagonist; ett ämne som avslappnar blodkärlen. Moxonidin kan beställas från de till Dokteronline.com anknutna apoteken.

Vad tas medicinen mot?

Läkare ordinerar Moxonidin mot för högt blodtryck, även kallat hypertoni. Denna åkomma ger ofta få besvär, dock kan högt blodtryck ändå vara farligt för blodkärlen och organen och leda till åkommor såsom hjärninfarkt, njurskada eller hjärtinfarkt. Moxonidin påverkar de nerver som reglerar blodkärlsväggarnas spändhet. På så vis vidgas kärlen en aning så att blodtrycket kan sjunka.

Hur tas Moxonidin?

Svälj tabletten otuggad. Ta tabletten på kvällen, med eller utan föda. Behöver man ta flera doser om dan bör dessa spridas över hela dan så gott det går. Sluta aldrig tvärt att ta tabletterna, utan trappa ner.

Dosering

På internet finns Moxonidin tillgängligt i olika styrkor hos de anknutna apoteken. Ordinerar läkaren inget annat är den gängse inledningsdoseringen följande:

 • Vuxna och ynglingar på över 16 år: 1 tablett på 0,2 mg på morgonen varje dag.
Fungerar inledningsdoseringen inte tillfredsställande kan läkaren justera doseringen till högst 0,6 mg om dan (för att ta uppdelat under dan). Moxonidin är olämpligt för barn på under 16 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Den som behandlas med Moxonidin kan ibland drabbas av biverkningar, även om det är ovanligt. De biverkningar som ändå kan förekomma är bland andra:

 • Muntorrhet;
 • Yrsel;
 • Sömnighet, trötthet;
 • Huvudvärk;
 • Sömnproblem;
 • Bukbesvär (såsom illamående, diarré, förstoppning);
 • Hudutslag, ibland med klåda;
 • Ryggont.
I bipacksedeln finns en utförlig översikt av alla eventuella biverkningar. Den som drabbas av biverkningar bör rådfråga apotekare eller läkare.

När bör man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Moxonidin lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mot det aktiva ämnet moxonidin eller annat av tablettens hjälpämnen;
 • Nuvarande eller tidigare viss hjärtrytmstörning eller hjärtåkomma (se bipacksedeln);
Den som har andra hälsoproblem bör rådfråga läkare om ifall de kan ta Moxonidin. Ange eventuellt övrigt medicinintag vid beställning, då Moxonidin har växelverkan med ett antal läkemedel – exempelvis vissa antidepressiva och sömnmedel. Läkare känner till vilka mediciner man bör undvika att kombinera med Moxonidin.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör endast ta Moxonidin ifall det ordinerats av läkare.

Moxonidins biverkningar (såsom yrsel eller sömnighet) kan påverka reaktionsförmågan. Den som drabbas av detta bör inte bege sig ut i trafiken.

Drick helst ingen alkohol under behandlingstiden med Moxonidin: starkdryck kan förvärra eller framlocka detta läkemedels biverkningar.

Reviews (0)

Produktrecension - Moxonidin

Du har inte fyllt i alla fälten (helt). Var god kontrollera de rödmarkerade fälten.

Du har redan recenserat denna produkt.

Tack! Din recension kommer efter godkännande att publiceras online inom en dag.

Klicka på stjärnorna för att ge en bedömning