Mysimba

Mysimba bipacksedel

Läkaren har ordinerat en Mysimba-behandling. Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar använda detta bantningsmedel. Där finns viktig information om hur tabletterna tas, möjliga biverkningar och mycket annat. Mysimbas bipacksedel hittas både i förpackningen och på sajten Dokteronline.com.

Vad är Mysimba och vad används det mot?

Mysimba är ett nytt bantningsmedel. Denna medicin har naltrexon och bupropion som bas - ämnen som påverkar hjärnans belöningssystem. Mysimba minskar aptiten och förebygger sug. Detta gör bantningen lättare. Mysimba är endast lämpat för människor som behöver gå mycket ner i vikt. Läkare ordinerar endast detta läkemedel vid ett kroppsmasseindex på minst 27 (under 30) om det finns risk för tillkommande hälsorisker såsom diabetes eller hög kolesterolhalt.

Bra att känna till om Mysimba

Tänk på följande om du tar Mysimba för första gången:

  • Ta inte detta bantningsmedel om du är överkänslig mot dess aktiva ämnen eller om du lider av epilepsi.
  • Detta läkemedel kan orsaka yrsel. Den som drabbas av detta bör inte ge sej ut i trafiken.
  • Drick endast måttliga mängder alkoholhaltig dryck under den tid Mysimba tas, då du annars kan drabbas av svåra biverkningar.
  • Mysimba är inte lämpligt för kvinnor som är eller vill bli gravida, eller som ammar.
  • Ger denna medicin ingen viktminskning? Då är det lönlöst att fortsätta ta Mysimba. Rådfråga läkare om du efter några månader ännu inte har minskat i vikt.

Så tas Mysimba

Din kropp behöver vänja sej vid Mysimbas aktiva ämnen. Därför behöver du till att börja med ta denna medicin enligt ett särskilt schema. I Mysimbas bipacksedel står angivet hur många tabletter man behöver ta varje gång. Följ denna dosering om inte läkare ordinerat annat. För att kunna gå ner i vikt med hjälp av Mysimba behöver du kombinera medicinen med en kalorisnål kost och ett anpassat rörelsemönster. Ju mer man följer detta, desto fortare går man ner i vikt.

Möjliga biverkningar

Liksom andra mediciner kan Mysimba medföra biverkningar. Exempelvis kan man drabbas av buksmärtor, muntorrhet eller huvudvärk. Oftast är besvären lindriga och övergående. Nån gång kan svårare biverkningar uppstå som man kan behöva uppsöka läkare för, exempelvis depression.

Ytterligare information

Förvara Mysimba i rumstemperatur. Förvara tabletterna utom räckhåll för barn. Detta läkemedel innehåller naltrexon, bupropion och ett antal hjälpämnen. Mysimbas bipacksedel innehåller en fullständigt innehållsförteckning. I den finns även information om denna medicins fabrikör och licensinnehavare.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Mysimba 8/90 mg 112 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.360,69 SEK

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.